Vierde zondag van de Veertig Dagen -Wijkgemeente Arnhem-Noord

bevestiging ambtsdragers

Predikant: Arjen Hiemstra en Monique Maan
Ouderling: Nanette Borger
Lector: Henk Altena
Diaken: Wim Schröder
Pianist: Gert-Jan Broer
Zangers: Hanneke Maassen, Hester Hasper
Koster: Henk Altena
Beeld: Elsje Pot
Geluid: Hanry Slijper

 

Link naar de liturgie

Link naar de video

 

Derde zondag van de Veertig Dagen -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Predikant: Elsje Pot
Ouderling en lector: Peter van Dijk
Diaken: Wim Schröder
Pianist en organist: Marius de Boer
Koster: Alie de Rooij
Geluid: Gerjan Snippe
Beeld: Elze Sennema

Link naar de liturgie

Link naar de video

Dit jaar wil de diaconie extra aandacht besteden aan duurzaamheid, behoud van de natuur en bewust leven. We gaan dit jaar kritisch kijken naar wat er duurzamer kan in de kerk en bij onszelf. En we steunen goede doelen, die bezig zijn met het verminderen van de CO2 uitstoot, het tegengaan van verspilling en het verminderen van energieverbruik.

Als doel ver weg hebben we gekozen voor: Solar Cooking Kozon oftewel Zonnekoken. Tijdens de viering van afgelopen zondag (28 februari) hebben we een stukje van een filmpje laten zien waarin Solar Cooking wordt uitgelegd. Deze film staat op youtube en heet ” koken met de Cookit”.

Lees  verder onder Diaconie: jaarthema 2021.

Tweede zondag van de Veertig Dagen -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Predikant: Monique Maan
Ouderling: Theo van Loenen
Diaken: Geke Blokland
Lector: Christine Meijerink
Pianist: Marius de Boer
Violist: Janneke Ruinemans
Koster: Gerrie van Toor
Geluid: Matthias Romein
Beeldopname: Peter Jukkema

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd horen we het verhaal over de verheerlijking van Jezus op de berg. Een bijzondere gebeurtenis, die zich niet zomaar laat ‘pakken’.
Ook in deze dienst is er weer een symbolische schikking naar aanleiding van een van de werken van barmhartigheid. Dit keer is dat ‘de dorstigen drinken geven’. In de schikking zijn blauwe bloemen verwerkt – verwijzend naar water, maar het is ook de kleur dit staat voor de verbinding tussen hemel en aarde. De muziek in deze viering wordt verzorgd door Marius de Boer op piano en Janneke Ruinemans op viool.

Link naar de liturgie

Link naar de video

 

Eerste zondag van de Veertig Dagen -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Predikant: Arjen Hiemstra
Organist: Erik Zeillemaker
Ouderling: Peter van Dijk
Diaken: José Kieft
Lector: Jarno Hilhorst
Koster: Albert Wester
Geluid: Hans Peter van Leeuwen
Beeld: Elze Sennema
Met medewerking van Jeannette van ’t Veld die vooraf enkele liederen heeft ingezongen.

Zondag 21 februari is de eerste zondag in de Veertigdagentijd.
Het Bijbelverhaal dat we lezen is het verhaal van Jezus in de woestijn. Na zijn doop in de Jordaan is Jezus de woestijn ingetrokken en daar komt hij een stem tegen die hem op de proef stelt. Het verhaal lezen we dit jaar uit Marcus 1, 12-15. Daarbij lezen we het gesprek dat God voert nadat Noach met zijn familie uit de ark is gegaan. Na de zondvloed doet God de belofte dat Hij de hele aarde niet weer met water zal bedekken.
Op de liturgische tafel staat een schikking rond één van de werken van barmhartigheid: de zieken bezoeken in de vorm van een open hart. Mensen moeten elkaar niet vergeten in moeilijke tijden, je wilt er zijn voor elkaar. In de glazen van de schikking staan vergeet-mij-nietjes, tussen de glazen staan boomstammetjes. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg.
Tijdens de dienst zullen we aandacht besteden aan het thema ‘De zieken bezoeken’ in het kyriëgebed en bij het collectedoel van de diaconie.

Link naar de liturgie

Link naar de video

 

Een viering van de Heilig Hartgemeenschap en de Protestantse Wijkgemeente Arnhem-Noord

 

Voorgangers: Ria Hermans, Arjen Hiemstra, Monique Maan
Organist: Gert Winkelhorst
Beeld en geluid: Peter Jukkema, Gerjan Snippe
Koster: Alie de Rooij

Op woensdag 17 februari begint de veertigdagentijd.
We willen dit begin markeren met een Aswoensdagviering.
De viering is op maandag 15 februari opgenomen.

 

Link naar de liturgie

Link naar de video

Video van de dienst van 14 februari in de Nieuwe Kerk

Zesde zondag van Epifanie – Wijkgemeente Arnhem-Noord

Predikant Arjen Hiemstra
Organist Gert-Jan Broer
Ouderling Nanette Borger
Diaken Wim Schröder
Koster Alie de Rooij
Geluid Hanry Slijper
Beeldopname Elze Sennema

Tijdens de dienst van zondag staan we stil bij de genezing van een melaatse. Eerst horen we het verhaal van de genezing van Naäman door Elisa in een verhaal voor jong en ouder. Daarna lezen we Marcus 1, 40-45 waar Jezus een melaatse geneest. Maar wat betekent dat: melaatsheid? Een wetenschappelijke diagnose kunt u niet verwachten. Maar wel wat het betekende voor mensen in Jezus tijd. Geldt dat ook nog in deze tijd? En wat is dat dan? En hoe geneest Jezus dan onze melaatsheid?

Link naar de liturgie

Link naar de video

De dienst van 7 februari in de Nieuwe Kerk

De dienst is eerder opgenomen en nu al beschikbaar zodat deze ook op de normale tijd, zondagochtend om 10.30 uur, bekeken en beleefd kan worden.

Voorganger: ds. Monique Maan
Ouderling: Sergic Davidian
Diaken: Geke Blokland
Organist: Bert Wisgerhof
Koster: Alie de Rooij
Geluid: Matthias Romein
Beeldopname: Peter Jukkema

 

Liturgie

Link naar de video

De dienst van 31 januari in de Nieuwe Kerk

De dienst is eerder opgenomen zodat deze op de normale tijd, zondagochtend om 10.30 uur, bekeken en beleefd kan worden.
Hetzelfde geldt voor de zang van Jeanette van ’t Veld, ook die is eerder opgenomen en in de kerk afgespeeld.
Omdat de geluidapparatuur weer kraakte is de zang later ingevoegd waardoor het zachtjes meezingen door Magda helaas niet meer te horen is 😉

Voorganger: ds. Magda Hazeleger
Organist/pianist: Erik Zeillemaker
Ouderling: Theo van Loenen
Diaken: Jose Kieft
Zang: Jeanette van ‘t Veld
Lector en koster: Henk Altena
Geluid: Matthias Romein
Beeldopname: Elze Sennema

 

Liturgie

Link naar de video:   De video komt beschikbaar op zondagochtend vanaf 10.15 uur!

 

U kunt onder de video op Youtube een reactie voor Magda achterlaten als u dat leuk vindt.

(De boosdoener van het kraken is ook gevonden, een kapotte kabel… deze zal vervangen worden zodat we er hopelijk vanaf zijn.)