Vanuit de Algemene Kerkenraad – Privacyverklaring aangepast

Op maandag 6 november is in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Arnhem de nieuwe versie van de privacyverklaring van de protestantse gemeente goedgekeurd. U kunt de privacyverklaring vinden op: https://pgarnhem.nl/privacy/

Waarom heeft de PGA een privacyverklaring?

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.

De privacyverklaring van onze Protestantse Gemeente Arnhem is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft de verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft ook de rechten die een betrokkene heeft m.b.t. de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft.

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om volgens eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken. Wij hebben in Arnhem daarom het sjabloondocument van de Protestantse Kerk in Nederland te gebruiken als basis en deze in-  en aan te vullen voor de specifieke situatie in Arnhem.

De wijziging

Onze Diaconie heeft in 2019 haar eigen verklaring opgesteld, wat ook logisch is omdat de diaconie is een eigen rechtspersoonlijkheid is. Desalniettemin is gekozen om de verklaringen van de diaconie samen te voegen. Zo is het nu voor alle leden van de PGA duidelijk, hoe de PGA inclusief de diaconie omgaat met persoonsgegevens. Ook is voor deze versie het meest recente sjabloon document van de PKN gebruikt. Ten opzichte van de vorige verklaring is de werkwijze m.b.t. het uitzenden van kerkdienste  aangepast aan de actualiteit en wordt kerkperspectief niet meer genoemd als kerkblad. Dit document is als geheel goedgekeurd door de AK op 6 november 2023.

De aangepaste privacyverklaring vindt u hier.