wijkdiaconie Nieuwe kerk

Als wijkdiaconie willen we vanuit ons geloof in God omzien naar elkaar. We willen nabij zijn en een luisterend oor bieden, maar ook praktische of financiële hulp geven als mensen nergens anders meer terecht kunnen. We helpen mensen binnen de kerk, maar net zo goed mensen buiten de kerk. We richten ons op mensen in Arnhem Noord, maar ook op mensen verder weg. Daarnaast zetten we ons ook in voor goed beheer van de aarde. We willen een duurzame kerk zijn, door bijvoorbeeld te letten op energieverbruik en te investeren in zonnepanelen op het dak van de kerk. Maar we ondersteunen ook goede doelen op het gebied van duurzaamheid. Zo hopen we een kleine bijdrage te leveren aan een betere wereld. Een schepping zoals God het bedoeld heeft.

activiteiten vanuit de nieuwe kerk

  • Koken voor daklozen – Jaarlijks staat er een grote groep mensen klaar om emmers soep te koken voor de daklozen, die bij Stoelenproject de Duif in Arnhem komen overnachten.
  • Rugzakjes voor kinderen in Arnhem – Vlak voor de zomer zorgen we ervoor dat kinderen uit arme gezinnen in Arnhem Noord, die niet op vakantie kunnen, een rugzakje krijgen gevuld met leuke cadeautjes. De jeugd uit onze kerk helpt hier aan mee.
  • Vieren op woensdag – Een paar keer per jaar is er een gezellige bijeenkomst voor 75-plussers uit de kerk, waarbij er een spreker is of een leuke activiteit.
  • Paasgroeten schrijven – We schrijven als gemeente kaarten naar gevangenen in Nederland of het buitenland.
  • Wereldwinkel – Een aantal keer per jaar is er na de kerkdienst een tafel met wereldwinkelproducten, die allemaal fair trade gemaakt zijn.
  • Voedselbankkist – We zamelen het hele jaar door producten in om door te geven aan de voedselbank.
  • Diaconaat Wereldwijd (ZWO) – Jaarlijks kiezen we een thema en een goed doel. Hiervoor organiseren we acties, zoals kaartverkoop, bloemenmarkt, taartenmiddag etc.

Wilt u meer weten over de wijkdiaconie van de Nieuwe Kerk? Of vindt u het leuk om ons te helpen bij één van de activiteiten? Dan kunt u contact opnemen met de Diaconie, e-mail adres is diaconie.noord@pgarnhem.nl.

Hartelijke groet,
Wim Schröder (voorzitter), José Kieft, Regina Greidanus, Janet Slump, Nelke van Dijk, Judith Beks, Martin Korenhof, Geke Blokland.

Wijkdiaconie Nieuwe Kerk

Jaarthema Diaconie 2021: Groene Kerk

Voor 2021 hebben we een nieuw jaarthema gekozen als Diaconie: Groene Kerk.

Hieronder enkel foto’s van de rugzakjes actie (juli 20210).