wijkdiaconie Nieuwe kerk

Als wijkdiaconie willen we vanuit ons geloof in God omzien naar elkaar. We willen nabij zijn en een luisterend oor bieden, maar ook praktische of financiële hulp geven als mensen nergens anders meer terecht kunnen. We helpen mensen binnen de kerk, maar net zo goed mensen buiten de kerk. We richten ons op mensen in Arnhem Noord, maar ook op mensen verder weg. Daarnaast zetten we ons ook in voor goed beheer van de aarde. We willen een duurzame kerk zijn, door bijvoorbeeld te letten op energieverbruik en te investeren in zonnepanelen op het dak van de kerk. Maar we ondersteunen ook goede doelen op het gebied van duurzaamheid. Zo hopen we een kleine bijdrage te leveren aan een betere wereld. Een schepping zoals God het bedoeld heeft.

activiteiten vanuit de nieuwe kerk

  • Koken voor daklozen – Jaarlijks staat er een grote groep mensen klaar om emmers soep te koken voor de daklozen, die bij Stoelenproject de Duif in Arnhem komen overnachten.
  • Rugzakjes voor kinderen in Arnhem – Vlak voor de zomer zorgen we ervoor dat kinderen uit arme gezinnen in Arnhem Noord, die niet op vakantie kunnen, een rugzakje krijgen gevuld met leuke cadeautjes. De jeugd uit onze kerk helpt hier aan mee.
  • Vieren op woensdag – Een paar keer per jaar is er een gezellige bijeenkomst voor 75-plussers uit de kerk, waarbij er een spreker is of een leuke activiteit.
  • Paasgroeten schrijven – We schrijven als gemeente kaarten naar gevangenen in Nederland of het buitenland.
  • Wereldwinkel – Een aantal keer per jaar is er na de kerkdienst een tafel met wereldwinkelproducten, die allemaal fair trade gemaakt zijn.
  • Voedselbankkist – We zamelen het hele jaar door producten in om door te geven aan de voedselbank.
  • Diaconaat Wereldwijd (ZWO) – Jaarlijks kiezen we een thema en een goed doel. Hiervoor organiseren we acties, zoals kaartverkoop, bloemenmarkt, taartenmiddag etc.

Wilt u meer weten over de wijkdiaconie van de Nieuwe Kerk? Of vindt u het leuk om ons te helpen bij één van de activiteiten? Dan kunt u contact opnemen met de Diaconie, e-mail adres is diaconie.noord@pgarnhem.nl.

Hartelijke groet,
Wim Schröder, Jose Kieft, Regina Greidanus, Janet Slump, Janneke Baljet, Wil Terwel, Inge van Hemert.

Wijkdiaconie Nieuwe Kerk

Jaarthema Diaconie 2021: Groene Kerk

Voor 2021 hebben we een nieuw jaarthema gekozen als Diaconie: Groene Kerk.

Hieronder enkel foto’s van de rugzakjes actie (juli 20210).

Aan de slag voor de Duif

Net als eerdere jaren heeft De Duif – nachtopvang voor daklozen – in de afgelopen tijd een beroep gedaan op de PKN in Arnhem-Noord. Het verzoek aan de diaconie was: gedurende vijf maanden 10 tot 15 liter soep per week leveren, zodat aan de gasten van de Duif bij binnenkomst een warme kop soep kan worden geserveerd. In de voormalige Diaconessenkerk had men hier al ervaring mee.
Nu de wijkgemeente van de Nieuwe Kerk nog in ontwikkeling was en er ook nog communicatie-belemmerende coronabeperkingen golden, was het spannend of we met vereende krachten aan het verzoek konden voldoen. De coördinatie van e.e.a. kwam bovendien in nieuwe diaconale handen en ook bij de Duif trad een nieuwe coördinator aan, te weten Edmund Boering. Maar het lukte om tijdig een aantal mensen bereid te vinden om mee te doen met dit project en elke deelnemer heeft op eigen wijze een of meer emmertjes met soep gevuld. De erkentelijkheid daarvoor bleek groot en men zal graag opnieuw van onze diensten gebruik maken. Inmiddels is het stokje doorgegeven en heeft een ander kerkgenootschap de soepvoorziening ter hand genomen.

Regina Greidanus/Nelke van Dijk (coördinatie)