De kern van het pastoraat

is het in liefde omzien naar elkaar geïnspireerd door Jezus Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

Pastoraat vindt plaats binnen onze gemeente, zowel door predikanten, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Pastoraat gebeurt in individuele gesprekken, maar ook in groepsbijeenkomsten. Pastoraat is gericht op het welzijn van alle gemeenteleden. Het is iemand begeleiden in het verbinding maken met zichzelf, met de gemeenschap en met God in het alledaagse leven.
Je kunt hierbij denken aan zieke en oudere gemeenteleden, maar de groep mensen voor wie pastoraat betekenisvol kan zijn is veel groter. Het is er ook voor mensen die te maken hebben met dood, depressieve gevoelens, werkloosheid, gevoelens van zinloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op de gemeente voor pastoraat.
Zie ook www.protestantsekerk.nl/themas/pastoraat/pastoraat/pastoraat

Afspreken van pastorale gesprekken

Gebied rond de Bethlehemkerk via
mw. Conny Bloemendaal, planning pastoraat, tel. 026-3610133, e-mail: connybl@hotmail.com
dhr. Kees Vink, pastoraal ouderling, tel. 026-3641453.

Gebied rond de Diaconessenkerk via
ds. Monique Maan, predikant, (werkdagen ma. t/m do.) tel. 026-3891962, e-mail: monique.maan@pgarnhem.nl
dhr. Sergic Davidian, tel. 06-11598430, e-mail: sergicdavidian@gmail.com en dhr. Peter Hekkers, tel. 06-12771267, e-mail: peterjohanhekkers@gmail.com. Beiden zijn pastoraal ouderling.

Gebied rond de Opstandingskerk via
mw. Grietje Wieringa, tel 026-4454580, e-mail: w.wieringa2@chello.nl

En in het hele gebied
Ds. Johan van Holten, interim-predikant, voor gesprekken rond het fusieproces: tel. 06-44872075, e-mail: j.vanholten@protestantsekerk.nl

Contact bij verzoeken om voor te gaan bij een uitvaart

Bethlehemkerk:
Marijke Gerritsen, tel. 026 362 1873 of 06 5351 4056
Gerrie van Toor, tel. 026-3610587
Diaconessenkerk:
Ds. Monique Maan (Diaconessenkerk): tel. 026-3891962
Opstandingskerk:
Gerda de Kleijn, tel.026 361 0683 of 06 5202 4848