CRECHE

Omdat het aantal kinderen, dat gebruik maakt van de crèche, sterk afneemt, is besloten niet meer elke zondag crèchedienst aan te bieden. Er zal nog wel crèche zijn op de zondagen waar veel kerkgangers te verwachten zijn, zoals Kerst, Pasen, Pinksteren, de startzondag en bij doopdiensten. Op andere zondagen zijn de kinderen uiteraard welkom in de kerk, bijvoorbeeld bij de tafel in de kerkzaal waar gekleurd en geknutseld kan worden. Vanaf 4 jaar mogen de kinderen naar de kindernevendienst.