CRECHE

In de Diaconessenkerk is niet elke zondag crèche. Omdat het aantal kindjes, dat gebruik maakt van de crèche, sterk afneemt, is besloten niet meer elke zondag crèchedienst aan te bieden. Er zal nog wel crèche zijn op de zondagen waar veel kerkganger te verwachten zijn, zoals Kerst, Pasen, Pinksteren, de startzondag en bij doopdiensten. Op andere zondagen zijn de kinderen uiteraard welkom in de kerk, bijvoorbeeld bij het tafeltje aan de zijkant waar gekleurd en geknutseld kan worden. Vanaf 4 jaar mogen de kinderen naar de kindernevendienst.