Er wordt in de Nieuwe Kerk geen vaste liturgie gebruikt. Op die manier is er ruimte voor variatie. Er wordt voornamelijk gezongen uit het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’. Ongeveer eenmaal per maand verleent de cantorij medewerking aan de dienst. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor andere zanggroepen en voor musici die al of niet samen met de organist de dienst willen verrijken.

We vieren ongeveer 6 keer per jaar het Avondmaal. We doen dat meestal in lopende vorm, maar er is ook zeker ruimte voor andere vormen, bv op Witte Donderdag.

Omdat we een gemeente zijn die nog maar recent gefuseerd is, is het af en toe nog zoeken naar goede vormen met evenwicht tussen bekend en vernieuwend. Er is een liturgiecommissie, samengesteld uit mensen vanuit de ‘oude’ wijkgemeenten. Suggesties voor diensten en voor de liturgie zijn van harte welkom bij deze commissie (contact: beide predikanten).