Cantorij

De cantorij is het koor van de wijkgemeente Arnhem-Noord. De cantorij verleent 1x per maand medewerking aan de zondagse viering  De cantorij oefent wekelijks onder leiding van de cantrix, Jeannette van ’t Veld.

Het repertoire van de cantorij bestaat uit meerstemmige zettingen van psalmen en liederen uit het Liedboek voor de Kerken en andere liedbundels. De cantorij heeft een ondersteunende rol bij het aanleren van nieuwe liederen en zingt in afwisseling met de gemeente bijvoorbeeld bij onberijmde psalmen en refreinliederen. Daarnaast worden motetten gezongen van componisten uit heden en verleden en in diverse stijlen. Er wordt zowel a  capella gezongen als met begeleiding van orgel en soms ook piano. De cantorij bestaat uit maximaal 5 leden per stemsoort. Voor toelating wordt een stemtest afgenomen.

Bent u geïnteresseerd, kom dan een keer naar een dienst waaraan de cantorij meewerkt.