JEUGDKERK

Ben je tussen de 12 en 18 jaar, dan is er gemiddeld 2 keer per maand op zondag jeugdkerk. We komen tijdens de gewone kerkdienst bij elkaar in onze eigen jeugdruimte. De invulling verschilt: soms een project, een spel of we praten over een thema. Er is altijd iets te drinken en vaak wat lekkers. Er zijn ook activiteiten op andere dagen. De activiteiten staan in onze agenda. Eens per jaar bereiden de jongeren van de jeugdkerk een jeugddienst voor. We kunnen dan dingen die wij zelf graag in de kerk willen zien in de dienst opnemen.
In de jeugdkerk zitten jongeren die je wellicht nog kent van de basisschool, de kindernevendienst of waar je nu mee op de middelbare school zit. Kom gerust eens meedoen!