DATUM VOORGANGER BK VOORGANGER OK VOORGANGER DK WAAR WIE TIJD    OPMERKINGEN
3-03 Dick Juijn, Delden Annet Hogenbirk Monique Maan apart 10.00  DK: HA  Kerktaxi OK: Bep 3611560
10-03 geen  Pierre Eijgenraam Henk de Bruin OK+DK 10.00 Kerktaxi OK: Frans 3640385
17-03 geen geen Monique Maan m.m.v. cantorij Eusebius+DK A.J. Metske 10.15 Kerktaxi OK: Jacob 06-51168622
24-03 Ingrid Lodewijk geen Mevr. M.van Liemt BK+DK 10.00 Kerktaxi OK: Herman 0646701852

Aanvang van de diensten is om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

Kindernevendiensten (KND) en Jeugdkerk (JK) zijn in de Diaconessenkerk.