DATUM VOORGANGER BK VOORGANGER OK VOORGANGER DK WAAR TIJD    OPMERKINGEN
sep-01 Ds Menno Leistra Steenderen geen; autodienst   06-27593845 Hr Hans Noordeman BK + DK 10.00
8 geen geen; autodienst 3640385 Ds Monique Maan DK 10.00 startzondag
15 geen geen; autodienst 3613110 geen Eusebius 10.15 herdenkingsdienst 75 jaar na dato. Ds.Rob Visser
22 Ds Elsje Pot geen; autodienst 06-46701852 Ds Paul Moet BK+ DK 10.00 HA
29 Ds Dick Juijn Ds Fl. v.d.Hoek; autodienst 3641333 Ds Monique Maan BK+OK+DK 10.00

Aanvang van de diensten is om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

Kindernevendiensten (KND) en Jeugdkerk (JK) zijn in de Diaconessenkerk.

Jaarrooster

Het volledige rooster voor 2019 staat hier (pdf). Kijk voor de actuele invulling in het maandschema hier boven.