Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorbereidingen voor verbouw gaan verder

,
De voorbereidingen voor de verbouwing van de Opstandingskerk lopen nog even door, er is dan ook veel werk te doen. Maar in gebruik nemen op startzondag in september 2020 is nog steeds het plan! Inmiddels is er ook een rekeningnummer voor bijdragen…

Advent en Kerst (kindernevendienst)

,
Vanaf zondag 1 december gaan we ons in de kerk voorbereiden op het Kerstfeest. Op deze zondag en met Kerst is de kindernevendienst actief in de kerk! Hieronder kun je lezen hoe, wat en waar: Zondagen 1, 8, 15 en 22 december, 10.00 uur Bethlehemkerk…

Vakanties voor senioren of mensen die zorg nodig hebben

Vakanties voor senioren of mensen die zorg nodig hebben. Het vakantiebureau organiseert al bijna 60 jaar vakantieweken in Nederland. Zij maken deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). PSDV wil eraan bijdragen…

Nieuwsbrieven

Agenda

Over ons