Wijkgemeente Arnhem-Noord

NIEUWS

Van Hemelvaart naar Pinksteren

Nadat we in de diensten van de Veertigdagentijd hebben stilgestaan bij thema’s als afscheid, nemen, loslaten en verlaten – waarbij we zowel aandacht hebben besteed aan het afscheid van voormalige wijkgemeenten als aan het afscheid van de…

Jaarthema Duurzaamheid

Vanuit de Diaconie kiezen we jaarlijks voor een thema, waardoor we kunnen laten zien waar we voor staan, wat we belangrijk vinden en waar we aan willen werken. Voor 2022 hebben we opnieuw gekozen voor het thema duurzaamheid. Vanwege corona in…

naar Pasen

,
In de Goede Week, op weg naar Pasen, is er elke dag een viering in de Nieuwe Kerk. Na de vespers van maandag, dinsdag en woensdag en de dienst met het Avondmaal op Witte Donderdag zijn er nog 3 vieringen. Goede Vrijdag (19.30): in een…

Zondagsbrieven

Agenda

Over ons