De video van de eerste dienst in de Nieuwe Kerk op zondag 27 september om 10.30 uur.

Voorgangers: Monique Maan en Arjen Hiemstra
Ouderling van dienst: Peter van Dijk
Diaken van dienst: Judith Beks
Organist: Marius de Boer
Koster: Alie de Rooij
Video-opname: Peter Jukkema (met geluid van Kerkomroep.nl)

 

Link naar video

 

Verkorte liturgie bij de dienst

Muziek: improvisatie over 276

De Paaskaars, de Bijbel, de doopschaal, bord en schaal voor Avondmaal en het gedachtenis-, trouw- en doopboek worden binnengebracht

Welkom en aansteken van de kaarsen

Drempelgebed

Zingen: Psalm 78: 1 en 3

Kyriëgebed

Muziek: Psalm 150

Gebed van de zondag

Lezing: Marcus 16: 1-8

Zingen: 605: (één keer spelen, daarna coupletten 1, 4 en 5 lezen, tenslotte nog een keer spelen)

Verkondiging

Muziek

Mededelingen

Gebeden

Zingen: Een lied van Joke Ribbers op melodie van psalm 110 Bij de her-ingebruikname van een gerenoveerd kerkgebouw

Tot hiertoe heeft de Here ons geholpen.
Ons hart is aan de Eeuwige gewijd,
die hoger is verheven dan de wolken
en als een helper neerdaalt in de tijd.

Tot hiertoe heeft de Here ons geholpen.
Hij houdt de hele wereld in zijn hand.
Hij is de grote Koning van de volken
en zeer nabij de kleinen in het land.

Tot hiertoe heeft de Here ons geholpen.
Wij gaan de pleinen op, de straten in
om menselijk zijn liefde te vertolken.
Dit is de dag, het uur, een nieuw begin.

Zegen

Orgelmuziek

 

De video van de tweede afscheidsdienst van de Diaconessenkerk in de wijkgemeente Arnhem Noord op zondag 13 september om 10.00 uur.

Voorgangers: ds. Monique Maan en Arjen Hiemstra
Ouderling van dienst: Marianne van Liemt
Organist: Erik Zeillemaker
Cantorij: Jeannette van ’t Veld, Josée Westrik, Hester Hasper, Allert de Geus
Koster: Alie de Rooij
Video-opname: Peter Jukkema (met geluid van Kerkomroep.nl)

Liturgie bij de dienst

Link naar video

De video van de eerste van twee afscheidsdiensten van de Diaconessenkerk in de wijkgemeente Arnhem Noord op vrijdag 11 september om 19.30 uur.

Voorgangers : ds. Monique Maan en ds. Arjen Hiemstra
Ouderling van dienst : Dick Appels
Organist : Erik Zeillemaker
Cantorij : Jeannette van ’t Veld, Hester Hasper, Sergic Davidian, Peter Hekkers
Koster : Alie de Rooij
Video-opname: Peter Jukkema (met geluid van Kerkomroep.nl)

Liturgie bij de dienst

Link naar video

De video van de laatste dienst van de wijkgemeente Arnhem Noord in de Bethlehemkerk op zondag 6 september om 10 uur.

Voorgangers: Arjen Hiemstra en Monique Maan
Ambtsdrager en lector van dienst: Nanette Borger
Musici: Jan Willem van Eijk (altviool) en Bert Terwel (orgel)
Kosters: Frits Gerritsen en Gerrie van Toor
Video-opname: Elze Sennema (met geluid van Kerkomroep.nl)

Liturgie bij de dienst

Link naar video

Via de link kunt u de kerkdienst op zondag 30 augustus om 9.30 uur van de Protestantse wijkgemeente Arnhem Noord in de Diaconessenkerk met beeld en het geluid van de kerkomroep zien en beluisteren: https://youtu.be/C76EYTEchPY

Voorganger: Arjen Hiemstra
Ouderling van dienst: Sergic Davidian
Organist: Bert Wisgerhof
Koster: Alie de Rooij

In deze dienst wordt afscheid genomen van de ambtsdragers: Adrie van Loenen, Rob Goos, Herman Helst, Peter Hekkers en Map Berkhof.
Theo van Loenen wordt herbevestigd als ouderling.

In de dienst om 11 uur in de Bethlehemkerk (waar geen video-opname van is gemaakt) wordt afscheid genomen van de ambtsdragers Dosma Pasaribu, Wil Terwel, Gerrie van Toor, Kees Vink, Ans Bosma en Wim Meijerink.
Niet aanwezig konden zijn: Alie Schregardus en Mark Dwarswaard.

Via de link kunt u de kerkdienst van 23 augustus met beeld en het geluid van de kerkomroep zien en beluisteren.

Dienst 23 augustus (9.30 uur Diaconessenkerk en 11.00 uur Bethlehemkerk)
Voorganger: ds. Monique Maan
Ouderling van dienst: Geke Blokland / Gerrie van Toor
Organist: Gert-Jan Broer
Solist: Hester Hasper
Koster: Alie de Rooij / Gerrie van Toor

https://youtu.be/_NpXeSt4sPs