De komende weken is op zondagmorgen het thema vrijheid in de Nieuwe Kerk.

 

Rosendaalseweg 505, 10.00 uur

De activiteiten in onze wijkgemeente, ook de verhuur, worden voor het overgrote deel gedragen door vrijwilligers. Helaas is in Arnhem-Noord al een tijd niemand gevonden die de taak van verhuurcoördinator op zich wil of kan nemen. Bij gebrek aan een vaste verhuurcoördinator, zijn we als wijkgemeente helaas genoodzaakt geen overeenkomsten met nieuwe huurders aan te gaan. Totdat een nieuwe verhuurcoördinator zich heeft gemeld en is ingewerkt, kunnen we u, als potentieel geïnteresseerde huurder niet van dienst zijn. Bent u vaste huurder (met een contract) of huurt u(w organisatie) regelmatig bij ons, dan verandert er niets. Dit besluit heeft geen consequenties voor reeds gemaakte en bestaande afspraken.

Mocht deze situatie veranderen, dan wordt dit via deze website bekend gemaakt. Vragen? Mail naar: verhuur.nieuwekerk@pgarnhem.nl

Hartelijk dank voor uw begrip, de Wijkraad van Kerkrentmeesters van Arnhem-Noord

Vanuit de Diaconie kiezen we jaarlijks voor een thema, waardoor we kunnen laten zien waar we voor staan, wat we belangrijk vinden en waar we aan willen werken. Voor 2022 hebben we opnieuw gekozen voor het thema duurzaamheid. Vanwege corona in 2021 zijn er veel activiteiten niet of moeizaam van de grond gekomen. We vinden duurzaamheid zo’n belangrijk en veelomvattend thema dat we daar graag nog een jaar aandacht voor willen vragen. Onder”Diaconaal project 2022” kunt u meer informatie over het jaarthema lezen.

Na de oproep in de zondagsbrief vorige week om lege jampotjes af te geven kwamen de potjes massaal binnen. We hebben er nu al genoeg. Heel hartelijk dank aan alle gevers.

Willy Faber en Hanneke Maassen

Zoals wellicht wel bekend is zijn Willy Faber en ik betrokken bij het ontwerpen en ontwikkelen van de symbolische bloemschikkingen rond veertigdagentijd en advent voor de landelijke kerk. Deze week kwam de vraag van de PKN of wij ons willen buigen over een symbolische schikking voor startzondag 2022. Deze schikking wordt eind maart gefotografeerd en deze foto wordt geplaatst in de brochures met liturgische handreikingen voor startzondag 2022 en in het ouderlingenblad ‘Protestant’.

Nu hebben wij een schikking bedacht waarvoor wij 75 tot 100 lege schone jampotjes of groentenconservenpotten nodig hebben. Verschillende maten en verschillende modellen zijn geen probleem. Alleen, hoe komen wij met z’n tweeën aan zoveel lege glazen potten?

Onze vraag aan u is: wilt u mee helpen verzamelen? Liesbeth (de koster) heeft al een doos geplaatst bij de kist voor de voedselbank om de potten in te verzamelen. Potjes meebrengen kan tot en met zondag 20 maart.  Potjes mogen ook bij Willy Faber thuis afgegeven worden. Alvast hartelijk dank!

Willy Faber en Hanneke Maassen

De gunstige ontwikkelingen rondom het corona virus hebben landelijk geleid tot het (bijna helemaal) afschaffen van de beperkende maatregelen. Ook als wijkgemeente zijn we verheugd dat we u weer welkom kunnen heten in onze kerkdienst zonder vooraf aanmelden. We hoeven niet meer op 1,5 meter te zitten, dragen geen mondkapjes meer en na de dienst drinken we samen koffie en thee. Het collecteren blijft nog wel bij de uitgang van de kerk en het handen schudden (met de predikant en ouderling) doen we nog even niet.

Omdat corona niet weg is uit onze maatschappij, geven we ook ruimte aan mensen die toch nog graag wat meer afstand willen houden. Bij binnenkomst links achterin de kerk is daarvoor een plek ingeruimd: hier kunt u op meer afstand van elkaar zitten. Als u links achterin plaats neemt om die reden, kunt u gelijk na de dienst de kerk verlaten. U komt dan niet in het gedrang door beweging van medekerkgangers naar het koffie en thee uitgiftepunt.

Laten we elkaar respecteren en elkaar de ruimte geven om samen de viering bij te kunnen wonen.

Dank voor uw begrip!

De kerkrentmeesters van Noord.

De soep van Jacob, niet helemaal letterlijk natuurlijk. Maar linzensoep wordt wel in verband gebracht met Jacob. Zondag 6 februari is er een themadienst waar het leven van Jacob en Ezau, en hun vader Izaäk, centraal staat. Het thema is “je beste zelf’. Jacob doet zich immers ander voor, als Ezau. En dat is nu precies wat we veel om ons heen zien. Op social media tonen we ons ‘fantastische’ leven, maar de werkelijkheid is vaak iets anders. Tijdens de dienst op 6 februari zullen er liedjes gezongen en beluisterd worden, gaan de jongeren en kinderen met dit thema aan de slag en houdt Monique een verhaal dat hierop aan sluit.

Naast dit verhaal over Jacob en Ezau is er nog een ander bekend verhaal over hen. In dat verhaal speelt soep een grote rol (Genesis 25). Hoewel we op 6 februari dus niet het verhaal over de soep lezen, willen we er wel iets mee doen: we nodigen u uit om het recept in deze zondagsbrief, of een ander recept te koken. Dit recept is voor 8 personen. Door met elkaar, op afstand, maar in gedachten bij elkaar het zelfde gerecht te eten zijn we toch een beetje bij elkaar. Ik schreef al, het recept is voor 8 personen, genoeg soep om te delen met anderen in uw omgeving. Zo kunnen we ons ook met anderen verbinden.

En als u het nu leuk vindt om een eigen recept te delen of een foto met kookpret, of nog iets anders… dan kan dat via de app op de hoogte (hiervoor moet u wel aangemeld zijn), mailen naar jeugdouderling.noord@pgarnhem.nl

In het kort:   de soep van Jacob

Wanneer:     weekend van 6 februari
Wat:              koken van linzensoep (in uw eigen keuken)
                      eten van linzensoep (aan uw eigen tafel)
                      delen van linzensoep (in uw eigen omgeving)

Waarom:     met elkaar in verbinding zijn door hetzelfde te doen, hetzelfde te horen, hetzelfde te
                      proeven, elkaar te spreken en aan elkaar te denken.

Wie:             iedereen die het leuk vindt om mee te doen. Wees welkom!

Recept: Linzensoep met kokos (recept komt van de website “samen eerlijk eten“).

 

Ingrediënten, (pan soep voor ongeveer 8 personen)

 • 1 blik linzen (ca. 500 g)
 • 2 liter groentebouillon
 • 1 blikje kokosmelk (ca. 0,5 l)
 • 2 uien, grofgehakt
 • 2 eetlepels fijngehakte gember
 • 2 eetlepels kerrie
 • vers selderijblad
 • zout/peper
 • olie

Bereiden

 • Verhit de olie en fruit hierin de gehakte uien ca. 4 minuten.
 • Voeg de gember en de kerrie toe met de linzen en de groentebouillon.
 • Breng aan de kook en laat ca. 5 minuten koken.
 • Voeg de kokosmelk toe en verwarm. Maak af met zout en peper.
 • Vlak voor het opdienen fijngesneden selderij toevoegen en serveren met brood.

Op zondag 6 februari is er een themadienst waarin we ook met de kinderen en de jeugd een mooi programma hebben. Dat begint al eerder dan 6 februari. Met de voorbereidingsgroep zijn we in december begonnen om na te denken over het thema, de vormen van vieren en het vullen van de digitale informatiedrager (de padlet).

De lezing deze zondag gaat over het verhaal van Ezau en Jacob, de strijd over het eerstgeboorterecht. Dit verhaal staat in Genesis 27. Jacob doet zich voor als Ezau om te krijgen wat hij wil, of wat Rebecca wil. Maar is dit niet iets wat ontzettend veel gebeurt? Wanneer durven we ons te laten zien, in onze kwetsbaarheid, talenten en beperkingen?

De jongeren en kinderen en ouders hebben twee weken geleden de padlet ontvangen met verhalen, liedjes, kleurplaat en een recept voor linzensoep (daar leest u hier meer over). Ouders en kinderen kunnen de filmpjes bekijken, zingen, er al een beetje mee bezig zijn. Zo wordt het moment dat de kinderen bezig zijn met het verhaal langer en komt de wereld van thuis iets dichter bij de kerk. Daarmee hopen we ook de ouders te ondersteunen in het vertellen van de eeuwenoude verhalen die ons allen verbinden. Bij deze zondagsbrief vindt u de padlet in pdf vorm toegevoegd. U kunt op de plaatjes klikken om te kijken welk liedje het is of welk verhaal. Misschien herkent u nog wel iets van vroeger?

We zijn als kerkenraad van de protestantse wijkgemeente Arnhem Noord verheugd dat we vanaf aankomende zondag 23 januari u weer welkom mogen heten in de Nieuwe Kerk voor de zondagse viering!

De kerkenraad heeft dit besloten in navolging van het advies van de Protestantse Kerk in Nederland

In het coronaprotocol kunt u lezen hoe u zich kunt aanmelden voor de dienst. We laten maximaal 40 kerkgangers toe tot de kerkdienst en houden we ons aan de geldende coronaregels, dus: 1,5 meter afstand, een mondkapje bij verplaatsingen en bij binnenkomst handen ontsmetten bij de desinfectiezuil. Er mag gezongen worden in de dienst, maar helaas is er na afloop geen koffie en thee drinken.

Uiteraard blijven we ook de kerkdiensten via kerkomroep aanbieden.

Geef vandaag voor de Kerk van vandaag en morgen

Binnenkort ontvangt u de folder Kerkbalans en de brief met het verzoek  om dit jaar weer mee te doen aan de Actie Kerkbalans.
Evenals vorig jaar zal de envelop bij de meesten van u  in de brievenbus worden gedaan, in plaats van aan u te overhandigen.
Ook wordt u gevraagd om de antwoordstrook in de bijgaande envelop te doen en die via de post  terug te sturen.
Er hoeft geen postzegel op, maar dat mag wel.
Ook kunt u, als u dat liever doet, digitaal uw vrijwillige bijdrage geven.
Door de maatregelen waar wij allemaal mee worstelen, is het moeilijk om persoonlijke contacten te leggen.
We zouden het graag persoonlijker doen.
Gemeenteleden, willen elkaar ontmoeten, met elkaar naar de kerk gaan, in gesprek gaan met elkaar. Maar kerkdiensten gaan momenteel digitaal, bijeenkomsten zijn niet goed mogelijk.
Toch blijven velen van ons actief in het kerkelijk werk.
Ondanks beperkingen wordt er nog veel gedaan, ook aan onderling  contact.
U blijft toch ook nu, in deze tijd uw kerk ruimhartig ondersteunen?

Alvast hartelijk dank daarvoor,

namens het College van Kerkrentmeesters