Kerkdienst voor 10 mei

De beeldopname van de kerkdienst voor zondag 10 mei is te zien op: https://youtu.be/F6jNkzN8eUo

 

 

Bericht aan thuisblijvers 6

Bericht aan de thuisblijvers – 6

Update verbouwing – filmpje!

Dinsdag 28 april 2020 heeft Arjen Hiemstra een rondleiding door de kerk gehad. Voor en na de rondleiding is door Peter Jukkema een vraaggesprek met hem opgenomen. Het filmpje daarvan is te bekijken via deze link:

https://youtu.be/w5l-tw8iZ_8

Hoewel we op de goede weg zijn met het stoelenplan, zijn we er dus nog niet. Momenteel hebben we nog niet voldoende om 200 te bestellen: we staan, of liever: we zitten op 58. Uw bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd. U kunt uw bijdragen storten op het bekende rekeningnummer NL 37 INGB 0009 164 787 tnv Wijkfonds Wijkgemeente Arnhem Noord.

Koninklijke onderscheidingen

Grietje  Wieringa-Moorman, 27 oktober 1935, Lid
Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Arnhem sinds 1984 en en coördinator  Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem.

Janny Bollen-Steenbergen, 22 juni 1932, lid 

Was vrijwilliger bij de Evangelische Broedergemeente Arnhem als pastoraal werker en begeleider van predikanten, maar ook organist, pianist én dirigent van het kerkkoor en vrijwilliger bij de Protestantse gemeente Arnhem. Nog steeds vrijwilliger in Woonzorgcentrum Vreedenhoff, waar zij  woont.