Nadat we in de diensten van de Veertigdagentijd hebben stilgestaan bij thema’s als afscheid, nemen, loslaten en verlaten – waarbij we zowel aandacht hebben besteed aan het afscheid van voormalige wijkgemeenten als aan het afscheid van de coronatijd – willen we in de tien
dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren de aandacht richten op ‘samen’ en ‘verbinding’.

We bieden daarom voor elke dag tussen Hemelvaart en Pinksteren een activiteit aan en daarnaast teksten om te lezen en andere dingen om thuis te doen. Alles met als doel om in verbinding met elkaar te komen.

Tien dagen dus van samen bouwen aan de wijkgemeente Noord!
We hebben voor deze periode gekozen omdat het de tijd is waarin Jezus van de aarde is weggegaan en zijn vrienden wachten op de Geest die Hij beloofd heeft. In verwachting van de Geest zoeken ze elkaar op – en zo zoeken wij elkaar op.

Klik hier voor het complete programma.

Vanuit de Diaconie kiezen we jaarlijks voor een thema, waardoor we kunnen laten zien waar we voor staan, wat we belangrijk vinden en waar we aan willen werken. Voor 2022 hebben we opnieuw gekozen voor het thema duurzaamheid. Vanwege corona in 2021 zijn er veel activiteiten niet of moeizaam van de grond gekomen. We vinden duurzaamheid zo’n belangrijk en veelomvattend thema dat we daar graag nog een jaar aandacht voor willen vragen. Onder”Diaconaal project 2022” kunt u meer informatie over het jaarthema lezen.

In de Goede Week, op weg naar Pasen, is er elke dag een viering in de Nieuwe Kerk.

Na de vespers van maandag, dinsdag en woensdag en de dienst met het Avondmaal op Witte Donderdag zijn er nog 3 vieringen.

Goede Vrijdag (19.30): in een viering waaraan de cantorij meewerkt, lezen we enkele hoofdstukken van het Johannesevangelie, afgewisseld met zang, muziek en stilte. We horen over de gevangenneming, de veroordeling, het lijden en het sterven van Jezus. In de gebeden verbinden we Zijn lijden met het lijden van mensen in deze tijd. Tijdens de viering wordt de Paaskaars die vanaf vorig jaar Pasen elke dienst gebrand heeft, gedoofd.

Op de avond van de Stille Zaterdag (21.30) maken we de overgang naar Pasen. We horen teksten uit Genesis en uit de Profeten, uitlopend op het evangelie van Pasen. De nieuwe Paaskaars wordt de kerk binnengebracht en we geven het licht aan elkaar. En we gedenken onze doop – want Jezus leeft en wij met Hem!

Pasen (10.00): op de morgen van de eerste Paasdag komen we als gemeente samen om het feest van de opgestane Heer te vieren! Naast woorden uit de Bijbel, zang en muziek, zijn we ook getuige van de doop van Sara, dochter van Marieke en Jelmer Hulstijn, zusje van Daniël en Julia. Een feestelijke dienst dus, waarin de trouw van de Eeuwige centraal staat. Naast orgelmuziek klinkt in deze dienst ook trompetmuziek!

 

Zondag 10 april is er een themadienst met het ’thema Helden van nu’. We beginnen de viering met elkaar in de kerkzaal. Na 20 minuten gaan is er voor iedereen een keuzeprogramma. Zo kunt u zingen, met kaarten aan de gang, in gesprek of een epos horen voordragen. Op het plaatje vind u de informatie. De lezingen van zondag passen bij Palmpasen, het verhaal van Jezus die wordt toegejuicht voor 1 dag. We hopen u allemaal zondag te ontmoeten. Aan het eind van de viering komen de kinderen de kerk in lopen met de door hen gemaakte palmpaasstokken.

Klik hier voor het programma.

Tot zondag!

 

Na de oproep in de zondagsbrief vorige week om lege jampotjes af te geven kwamen de potjes massaal binnen. We hebben er nu al genoeg. Heel hartelijk dank aan alle gevers.

Willy Faber en Hanneke Maassen

Zoals wellicht wel bekend is zijn Willy Faber en ik betrokken bij het ontwerpen en ontwikkelen van de symbolische bloemschikkingen rond veertigdagentijd en advent voor de landelijke kerk. Deze week kwam de vraag van de PKN of wij ons willen buigen over een symbolische schikking voor startzondag 2022. Deze schikking wordt eind maart gefotografeerd en deze foto wordt geplaatst in de brochures met liturgische handreikingen voor startzondag 2022 en in het ouderlingenblad ‘Protestant’.

Nu hebben wij een schikking bedacht waarvoor wij 75 tot 100 lege schone jampotjes of groentenconservenpotten nodig hebben. Verschillende maten en verschillende modellen zijn geen probleem. Alleen, hoe komen wij met z’n tweeën aan zoveel lege glazen potten?

Onze vraag aan u is: wilt u mee helpen verzamelen? Liesbeth (de koster) heeft al een doos geplaatst bij de kist voor de voedselbank om de potten in te verzamelen. Potjes meebrengen kan tot en met zondag 20 maart.  Potjes mogen ook bij Willy Faber thuis afgegeven worden. Alvast hartelijk dank!

Willy Faber en Hanneke Maassen

De gunstige ontwikkelingen rondom het corona virus hebben landelijk geleid tot het (bijna helemaal) afschaffen van de beperkende maatregelen. Ook als wijkgemeente zijn we verheugd dat we u weer welkom kunnen heten in onze kerkdienst zonder vooraf aanmelden. We hoeven niet meer op 1,5 meter te zitten, dragen geen mondkapjes meer en na de dienst drinken we samen koffie en thee. Het collecteren blijft nog wel bij de uitgang van de kerk en het handen schudden (met de predikant en ouderling) doen we nog even niet.

Omdat corona niet weg is uit onze maatschappij, geven we ook ruimte aan mensen die toch nog graag wat meer afstand willen houden. Bij binnenkomst links achterin de kerk is daarvoor een plek ingeruimd: hier kunt u op meer afstand van elkaar zitten. Als u links achterin plaats neemt om die reden, kunt u gelijk na de dienst de kerk verlaten. U komt dan niet in het gedrang door beweging van medekerkgangers naar het koffie en thee uitgiftepunt.

Laten we elkaar respecteren en elkaar de ruimte geven om samen de viering bij te kunnen wonen.

Dank voor uw begrip!

De kerkrentmeesters van Noord.

De soep van Jacob, niet helemaal letterlijk natuurlijk. Maar linzensoep wordt wel in verband gebracht met Jacob. Zondag 6 februari is er een themadienst waar het leven van Jacob en Ezau, en hun vader Izaäk, centraal staat. Het thema is “je beste zelf’. Jacob doet zich immers ander voor, als Ezau. En dat is nu precies wat we veel om ons heen zien. Op social media tonen we ons ‘fantastische’ leven, maar de werkelijkheid is vaak iets anders. Tijdens de dienst op 6 februari zullen er liedjes gezongen en beluisterd worden, gaan de jongeren en kinderen met dit thema aan de slag en houdt Monique een verhaal dat hierop aan sluit.

Naast dit verhaal over Jacob en Ezau is er nog een ander bekend verhaal over hen. In dat verhaal speelt soep een grote rol (Genesis 25). Hoewel we op 6 februari dus niet het verhaal over de soep lezen, willen we er wel iets mee doen: we nodigen u uit om het recept in deze zondagsbrief, of een ander recept te koken. Dit recept is voor 8 personen. Door met elkaar, op afstand, maar in gedachten bij elkaar het zelfde gerecht te eten zijn we toch een beetje bij elkaar. Ik schreef al, het recept is voor 8 personen, genoeg soep om te delen met anderen in uw omgeving. Zo kunnen we ons ook met anderen verbinden.

En als u het nu leuk vindt om een eigen recept te delen of een foto met kookpret, of nog iets anders… dan kan dat via de app op de hoogte (hiervoor moet u wel aangemeld zijn), mailen naar jeugdouderling.noord@pgarnhem.nl

In het kort:   de soep van Jacob

Wanneer:     weekend van 6 februari
Wat:              koken van linzensoep (in uw eigen keuken)
                      eten van linzensoep (aan uw eigen tafel)
                      delen van linzensoep (in uw eigen omgeving)

Waarom:     met elkaar in verbinding zijn door hetzelfde te doen, hetzelfde te horen, hetzelfde te
                      proeven, elkaar te spreken en aan elkaar te denken.

Wie:             iedereen die het leuk vindt om mee te doen. Wees welkom!

Recept: Linzensoep met kokos (recept komt van de website “samen eerlijk eten“).

 

Ingrediënten, (pan soep voor ongeveer 8 personen)

 • 1 blik linzen (ca. 500 g)
 • 2 liter groentebouillon
 • 1 blikje kokosmelk (ca. 0,5 l)
 • 2 uien, grofgehakt
 • 2 eetlepels fijngehakte gember
 • 2 eetlepels kerrie
 • vers selderijblad
 • zout/peper
 • olie

Bereiden

 • Verhit de olie en fruit hierin de gehakte uien ca. 4 minuten.
 • Voeg de gember en de kerrie toe met de linzen en de groentebouillon.
 • Breng aan de kook en laat ca. 5 minuten koken.
 • Voeg de kokosmelk toe en verwarm. Maak af met zout en peper.
 • Vlak voor het opdienen fijngesneden selderij toevoegen en serveren met brood.

Op zondag 6 februari is er een themadienst waarin we ook met de kinderen en de jeugd een mooi programma hebben. Dat begint al eerder dan 6 februari. Met de voorbereidingsgroep zijn we in december begonnen om na te denken over het thema, de vormen van vieren en het vullen van de digitale informatiedrager (de padlet).

De lezing deze zondag gaat over het verhaal van Ezau en Jacob, de strijd over het eerstgeboorterecht. Dit verhaal staat in Genesis 27. Jacob doet zich voor als Ezau om te krijgen wat hij wil, of wat Rebecca wil. Maar is dit niet iets wat ontzettend veel gebeurt? Wanneer durven we ons te laten zien, in onze kwetsbaarheid, talenten en beperkingen?

De jongeren en kinderen en ouders hebben twee weken geleden de padlet ontvangen met verhalen, liedjes, kleurplaat en een recept voor linzensoep (daar leest u hier meer over). Ouders en kinderen kunnen de filmpjes bekijken, zingen, er al een beetje mee bezig zijn. Zo wordt het moment dat de kinderen bezig zijn met het verhaal langer en komt de wereld van thuis iets dichter bij de kerk. Daarmee hopen we ook de ouders te ondersteunen in het vertellen van de eeuwenoude verhalen die ons allen verbinden. Bij deze zondagsbrief vindt u de padlet in pdf vorm toegevoegd. U kunt op de plaatjes klikken om te kijken welk liedje het is of welk verhaal. Misschien herkent u nog wel iets van vroeger?

We zijn als kerkenraad van de protestantse wijkgemeente Arnhem Noord verheugd dat we vanaf aankomende zondag 23 januari u weer welkom mogen heten in de Nieuwe Kerk voor de zondagse viering!

De kerkenraad heeft dit besloten in navolging van het advies van de Protestantse Kerk in Nederland

In het coronaprotocol kunt u lezen hoe u zich kunt aanmelden voor de dienst. We laten maximaal 40 kerkgangers toe tot de kerkdienst en houden we ons aan de geldende coronaregels, dus: 1,5 meter afstand, een mondkapje bij verplaatsingen en bij binnenkomst handen ontsmetten bij de desinfectiezuil. Er mag gezongen worden in de dienst, maar helaas is er na afloop geen koffie en thee drinken.

Uiteraard blijven we ook de kerkdiensten via kerkomroep aanbieden.