De video van de dienst in de Nieuwe Kerk op zondag 18 oktober om 10.30 uur.

Ouderling van dienst: Theo van Loenen
Voorganger: ds. Monique Maan
Diaken: Wim Schröder
Lector: Henk Altena
Organist: Erik Zeillemaker
Zangers: Toos Kooistra, Pleuni van der Heide, Piet van der Heide
Koster: Alie de Rooij
Audio en video: Hanry Slijper, Peter Jukkema

Link naar video

 

Verkorte liturgie bij de dienst

Welkom en mededelingen

De kaarsen worden aangestoken – de zanggroep zingt daarbij lied 277

Woorden van bemoediging

Zanggroep: lied 287: 1,5

Gebed om ontferming en gloriatekst

Inleiding op de viering

Gebed bij het Woord: lied 317 (gesproken)

Schriftlezing: Matteus 22: 15-22

Zanggroep: ‘Levend Woord’ (tekst Jannet Delver) naar Hildegard van Bingen; muziek: Mariëtte Harinck

Overdenking

Zanggroep: lied 833

Mededelingen over de bloemen en de collecten

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Zangroep: lied 428

Zegen, beantwoord met gesproken AMEN

De video van de dienst in de Nieuwe Kerk op zondag 11 oktober om 10.30 uur.

Ouderling van dienst: Peter van Dijk
Diaken van dienst: José Kieft
Voorganger: Arjen Hiemstra
Organist: Erik Zeillemaker
Met medewerking van een zanggroep uit de cantorij o.l.v. Jeannette van ‘t veld
Koster: Alie de Rooij

Link naar video

 

Verkorte liturgie bij de dienst

Welkom

Stilte, aansteken van de kaarsen

Bemoediging en drempelgebed

Lied: Psalm 80

Kyriëgebed

Glorialied: 304

Gebed van de zondag

Eerste lezing: Jesaja 25, 1-9

Lied 762

Tweede lezing: Matteüs 22: 1-14

Lied: 319

Verkondiging

Lied: 320

Mededelingen

Gebeden

Slotlied: 527

Zegen

 

Vanaf dinsdag1 december is er wekelijks op de dinsdagmiddag een moment voor stilte en bezinning in de Koepelkerk. Dit is een gemeenschappelijk project van de Koepelkerk en PGA in het kader van Kerkzijn in de stad. Vanuit onze wijkgemeente hebben Arjen Hiemstra en Monique Maan hun medewerking toegezegd. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers, de kerk is open van 12.00 – 14.00 uur, de viering begint om 12.30 uur en duurt zo’n 20 minuten. Na afloop kunnen mensen napraten en wat drinken. Het zou fijn zijn als er mensen zijn, die beschikbaar zijn om mensen te ontvangen en die na afloop, indien gewenst, beschikbaar zijn voor gesprek. We zijn ook op zoek naar musici, het gaat om het spelen van korte stukjes meditatieve muziek, vooraf, in de viering hooguit 2,5 minuut en na afloop eventueel wat langer.
Heeft u vragen of belangstelling? U kunt zich melden bij elsje.pot@pgarnhem.nl of via 026 3637338.

Met ingang van 27 september 2020 zijn de diensten in de Nieuwe Kerk. De diensten beginnen om 10.30 uur.

Voor deze diensten geldt het volgende corona-protocol:

Start kerkdiensten:

 1. 30 mensen kunnen (rekening houdend met de anderhalve meter afstand) de dienst bijwonen.
 2. In verband met de ventilatie, zullen voor de dienst zoveel mogelijk ramen en deuren opengezet worden. Tijdens de dienst zijn ramen en deuren gesloten.
 3. De kerkdiensten worden zoals altijd ook uitgezonden via kerkomroep.nl en zo mogelijk ook met beeldopname op YouTube. Dit laatste hangt af van de beschikbaarheid van filmers.

 Deelnemen aan de kerkdienst:

 1. Via tel. 026 3610587 (Gerrie van Toor) kunnen mensen zich op vrijdag tussen 16.00 uur en 19.00 uur aanmelden.
 2. Men moet aangeven met hoeveel personen men komt. Ook moet aangegeven worden of deze personen een huishouden vormen met elkaar (en dus bij elkaar mogen zitten).
 3. Mensen kunnen bij Gerrie aangeven of ze opgehaald willen worden of dat ze iemand in hun auto kunnen meenemen.
 4. In de kerkzaal is een knutsel-, kleur- en leestafeltje ingericht voor de kinderen.

Binnenkomst kerkzaal:

 1. Zolang de verbouwing nog niet is afgerond, wordt de ingang boven gebruikt.
 2. Bij de deur wordt door een medewerker gecheckt of men zich heeft aangemeld.
 3. Er wordt gevraagd of men last heeft van verkoudheid, niezen, hoesten, koorts, kortademigheid of luchtwegklachten. Bij twijfel wordt men niet toegelaten. Hierover is geen discussie mogelijk.
 4. Men wordt gevraagd de handen te desinfecteren, materiaal daarvoor staat bij de ingang van de kerkzaal.
 5. In de kerk liggen liedboeken klaar, maar indien mogelijk brengen mensen hun eigen liedboek mee.
 6. In de kerkzaal wordt men door een medewerker naar de plaats gebracht. Over de placering is geen discussie mogelijk.
 7. Zodra de dienst begint, gaat de voordeur op slot. Er worden dan geen mensen meer toegelaten.
 8. Tijdens de dienst mag niet heen en weer gelopen worden.

De kerkdienst:

 1. Er is voorlopig geen samenzang.
 2. De collecte wordt gehouden bij het verlaten van de kerk. Er staan drie emmertjes staan waarin mensen hun bijdrage kunnen doen.

Verlaten kerkzaal

 1. Na afloop van de dienst verlaten de mensen de kerkzaal op aanwijzing van een medewerker. Hij/zij houdt in de gaten dat er geen file ontstaat bij de uitgang (bv door de collecten).
 2. Het is niet toegestaan om bij of voor de kerk te blijven praten met elkaar. Dat belemmert de doorstroming en zorgt voor onvoldoende afstand tot elkaar.

Overige maatregelen:

 1. Wanneer de kerkzaal niet binnen 24 uur opnieuw gebruikt wordt, hoeft de kerkzaal niet extra schoongemaakt te worden.
 2. Overige (kerkelijke) activiteiten buiten de kerkdiensten kunnen pas plaatsvinden als de verbouwing is afgerond.
 3. De predikanten hebben een contactberoep. Dit maakt het mogelijk om te dopen, te zegenen en avondmaal te vieren.
 4. Bij rouwdiensten in het kerkgebouw regelt de koster de gang van zaken in overleg met de dienstdoende predikant en de uitvaartverzorger.
 5. Dit gebruiksplan is goedgekeurd en vastgesteld door het moderamen van de wijkkerkenraad.
 6. Dit gebruiksplan kan op ieder moment aangepast worden, wanneer de regels van het RIVM hiertoe aanleiding geven.
 7. Dit gebruiksplan wordt gepubliceerd op de website van PGA-Noord en men wordt er op geattendeerd via de Zondagsbrief.
 8. In het kerkgebouw is een uitgeprint exemplaar van dit gebruiksplan aanwezig.
 9. Bij vragen of voor informatie: koster Nieuwe Kerk, Alie de Rooij, 026 4436497

Of de wijkpredikanten:

 1. Arjen Hiemstra, arjen.hiemstra@pgarnhem.nl, 06 4018 0910
 2. Monique Maan, monique.maan@pgarnhem.nl , 06 4089 8978

 

Vastgesteld door het moderamen van de wijkkerkenraad op 24 september 2020

 

Op 6 en 13 september is afscheid genomen van de Bethlehemkerk en de Diaconessenkerk. Op 20 september bent u welkom in de dienst in de Eusebiuskerk.

Met ingang van 27 september gaan we onze diensten in de Nieuwe Kerk houden. Over de officiële opening volgen later mededelingen via Zondagsbrief en website.

De diensten in de Nieuwe Kerk beginnen om 10.30 uur.
Ook voor deze diensten zult u zich moeten aanmelden. Hoe dat kan, leest u later op deze website en in de Zondagsbrief.

 

Vrijwel vanaf het begin van de coronacrisis in ons land hebt u de ‘berichten aan de thuisblijvers’ ontvangen, verzorgd door Arnhemse predikanten en kerkelijk werkers. Er zijn tot nu toe 22 edities verschenen.

We hebben het met heel veel plezier gedaan, en hebben gemerkt dat heel veel mensen ze ook met plezier gelezen hebben. Belangrijker was misschien nog dat we in de afgelopen -voor velen eenzame- tijd op deze manier gestalte konden geven aan onze verbondenheid met elkaar.
Vóór de vakantie hadden we een planning gemaakt tot en met het einde van augustus. Er is daarom deze week geen nieuw ‘bericht’; anderzijds zijn de beperkende maatregelen, ook in de kerk, voorlopig nog niet voorbij.

We nemen deze week even tijd om na te denken over de vraag of, en hoe we verder willen gaan. Mogelijk hebt u daar zelf ook ideeën over: doorgaan of niet? Op dezelfde manier, of (een beetje) anders? Zijn er thema’s die u gemist hebt, of waarover u ons graag nog eens zou horen? We horen het heel graag van, liefst in de vorm van een e-mail, rechtstreeks aan (één van) ons beiden.

Met hartelijke groet, mede namens alle schrijvers!

Pierre Eijgenraam jpeijgenraam@kpnmail.nl
Arjen Hiemstra arjen.hiemstra@pgarnhem.nl

Er zijn brieven bezorgd bij diverse buren van de Nieuwe Kerk om de plannen voor de terreininrichting aan de voorzijde te tonen.

U kunt deze brief hier lezen.

 

Namens de begeleidingscommissie:

Hans Peter van Leeuwen, Otte van Zanden, Sergic Davidian, Johan Blokland, Cees Walda, Arjen Hiemstra en Dick Appels.