Zondag 30 mei -Trinitatis- Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: ds. Alle Jonkman, Zevenaar

Ouderling en lector: Sergic Davidian

Diaken: Geke Blokland

Zang: Hester Hasper en Louis Praamsma

Organist: Gert Jan Broer

Beeld: Elze Sennema

Geluid: Matthias Romein

Koster: Alie de Rooij

Deze zondag Trinitatis is ds. Alle Jonkman, predikant van de Protestantse Gemeente te Zevenaar, de voorganger. In de dienst staat hij stil bij de lezing van Exodus 33 18,19a, 33:21b- 34:10, het verhaal van de verschijning van God aan Mozes als hij voor de tweede keer de stenen platen met daarop de Tien Geboden ontvangt.

Link naar de liturgie

Link naar de video

Op haar vergadering van 18 mei jl heeft de wijkkerkenraad besloten weer een beperkte groep gemeenteleden uit te nodigen bij de kerkdiensten. We sluiten hiermee aan bij de versoepelingen in de samenleving. Gelukkig neemt het aantal besmettingen af en het aantal gevaccineerden toe, zodat het ook verantwoord is dit te gaan doen.

Belangrijk om te weten: de diensten zijn voorlopig nog op zaterdagmorgen 10.30 uur!
Dit is omdat we nog geen beeldinstallatie in de kerk hebben. De dienst worden daarom door vrijwilligers gefilmd en vervolgens zo bewerkt dat de opname op zondagmorgen door iedereen bekeken kan worden via internet. Om dit op tijd klaar te hebben, is het nodig op zaterdag de dienst op te nemen.
Mocht u zich dus aanmelden om een dienst bij te wonen, dan bent u dus welkom op zaterdagmorgen 10.30 uur in de Nieuwe Kerk. Zodra de beeldinstallatie klaar is, en iedereen thuis rechtstreeks kan meekijken, zullen de kerkdiensten weer gewoon op zondagmorgen zijn.

Er geldt uiteraard bij de diensten nog steeds een aantal spelregels:

  • Aanmelding vooraf is noodzakelijk. In het protocol dat bij deze Zondagsbrief is gevoegd, kunt u lezen hoe u zich kunt aanmelden via mail of telefoon.
  • Het aantal bezoekers is voorlopig 30. Dit is exclusief de medewerkers.
  • Bij binnenkomst wordt gevraagd naar uw gezondheid.
  • Mondkapje is verplicht bij verplaatsingen in de kerk.
  • We houden anderhalve meter afstand van elkaar.
  • Er is geen gemeentezang. In elke dienst zingen maximaal vier zangers.

Voor alle details en andere regels verwijzen we u naar het protocol.

Zondag 23 mei -Pinksteren- Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorgangers: Elsje Pot en Monique Maan

Ouderling: Theo van Loenen

Diaken: Wim Schröder

Muziek: Martine Baar (klarinet), Janneke Ruinemans (viool), Erik Zeillemaker (orgel/piano)

Zang: Toos Kooistra, Piet en Pleuni van der Heide

Koster: Alie de Rooij

Beeld en geluid: Peter Jukkema, Gerjan Snippe

De Pinksterviering van dit jaar zou oorspronkelijk in de Eusebiuskerk zijn, maar vanwege corona (en waterschade aan het orgel in de Eusebius) is de viering verplaatst naar de Nieuwe Kerk. Het belooft een viering met veel muziek en zang te worden! De ‘preek’ zal in vieren zijn, aan de hand van ‘woorden van Pinksteren’. Bij de vier woorden staan vragen, bedoeld om thuis uw gedachten over te laten gaan…

Welkom op dit feest van de Heilige Geest, de kracht van God in mensen! De dienst wordt op zaterdag opgenomen, zodat de beeldopname van de dienst beschikbaar is op zondagmorgen, eerste Pinksterdag.

Link naar de liturgie

Link naar de video

Op zaterdag 8 mei vond de plantjesmarkt plaats op het pleintje bij de Nieuwe Kerk. Het was in meerdere opzichten een succes! Gezelligheid, vrolijke planten, samenwerking, even kijken in de kerk en leuke ontmoetingen waren de opbrengst van een mooie dag. En niet minder belangrijk, een bedrag van 440 euro voor het project  ‘ Zonnekoken van Kozon! Het weer was fris maar er was een constante aanloop van mensen en alles is verkocht voordat het begon te regenen. We willen iedereen hartelijk danken die heeft meegeholpen en ook de mensen die hun overtollige bakjes en potten hebben gebracht. We konden ze goed gebruiken.

Voor herhaling vatbaar denken wij!

Regina, Marion, Gerke en Liesbeth

Zondag 16 mei -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Arjen Hiemstra en Monique Maan

Organist: Erik Zeillemaker

Zangers: Hester Hasper en Louis Praamsma

Ouderling: Peter van Dijk

Diaken: José Kieft

Koster: Alie de Rooij

Geluid: Hans Peter van Leeuwen

Beeld: Peter Jukkema

Het is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Jezus is naar zijn Vader gegaan, maar de Geest is nog niet gekomen. De dienst krijgt vorm tussen deze twee elementen. In de eerste lezing uit Exodus 19, 1-11 wordt vertelt van de Heer die tot Mozes spreekt op de berg Sinaï. Je zou er een vooruitblik op Pinksteren in kunnen zien. De tweede lezing is uit Johannes 17, 14-26. Hierin lezen we een stuk van het gebed dat Jezus tot zijn Vader richt aan het einde van de maaltijd voordat hij gevangen wordt genomen. Je zou het een gebed om de Geest kunnen noemen, voor de tijd waarop Jezus niet meer op aarde is.

Tijdens de dienst stellen we de leden van de Pastorale Raad en een Kerkrentmeester die geen ouderling is voor aan de gemeente. Het gaat om Conny Bloemendaal, Lineke Brinkman, Marijke Gerritsen, Nynke Oosthoek-Vlieger en Albert Wester. Tevens zullen zij een gelofte van geheimhouding afleggen.

Link naar de liturgie

Link naar de video

Zondag 9 mei -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Arjen Hiemstra,

Organist: Erik Zeillemaker,

Ouderling: José Westrik,

Diaken: Regina Greidanus,

Koster: Henk Altena,

Geluid: Hanry Slijper,

Beeld: Arjan Kraayenbrink,

Zang: leden van de cantorij o.l.v. Jeannette van ’t Veld

De dienst is vormgegeven door Monique Maan, maar door persoonlijke omstandigheden gaat Arjen Hiemstra voor.
Tijdens de dienst staan we stil bij de lezing uit Johannes 15, 9-17. In het evangelie gaat het over het liefdesgebod dat Jezus zijn leerlingen oplegt: “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde”. Daarbij lezen we Psalm 33 zoals Huub Oosterhuis deze heeft vertaald. Aan de dienst werken mensen van de cantorij mee o.l.v. Jeannette van ’t Veld.

Link naar de liturgie

Link naar de video

De bazaarcommissie heeft het plan opgevat om een start te gaan maken met het opstarten van de bazaar 2021. Deze zal doorgang vinden, mits de gezondheidsregels het toelaten op ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021.

Als eerste willen we op maandag 10 mei van 10 tot 12 uur de deuren weer openen om goederen in ontvangst te nemen. Verdere berichtgeving vindt u in de zondagsbrief en op de Bazaar pagina.

Zondag 2 mei -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Elsje Pot

Ouderling van dienst: Hester Hasper

Pianist: Gert-Jan Broer

Diaken: José Kieft

Lector: Christine Meijerink-Groeneveld

Koster: Hanry Slijper

Geluid: Matthias Romein

Beeld: Arjan Kraayenbrink

Link naar de liturgie

Link naar de video

Zondag Jubilate 25 april -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Monique Maan

Ouderling van dienst en lector: Hanneke Maassen

Diaken: Geke Blokland

Pianist: Gert-Jan Broer

Zangers: Hanneke Maassen, Louis Praamsma

Koster: Alie de Rooij

Geluid: Gerjan Snippe

Beeld: Peter Jukkema

Bij de viering van 25 april

Vandaag lezen we in Johannes 10 dat Jezus over zichzelf zegt: ‘Ik ben de goede herder’. Woorden die doen denken aan psalm 23 (‘De Heer is mijn herder’). In de dienst zullen bewerkingen van die psalm, nl. lied 23b en lied 23d klinken. Van dat laatste lied heeft Joke Brandsma (cantrix van de Diaconessenkerk, overleden op 20 april 2017) de melodie gecomponeerd.

Link naar de liturgie

Link naar de video

Bewegend beeld vanaf ca 3.30

Zondag 18 april -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Arjen Hiemstra
Organist: Marius de Boer
Zangers: Hester Hasper en Leo Butter
Ouderling: Theo van Loenen
Diaken: Wim Schröder
Lector: Sergic Davidian
Koster: Wim Meijerink
Geluid: Hanry Slijper
Beeld: Elsje Pot

Bij de viering van 18 april

Zondag lezen we in de dienst Johannes 21, 15-24, de geschiedenis van hoe Jezus Petrus tot drie keer toe vraagt of hij hem werkelijk liefheeft. Dit omdat hij ook drie keer Jezus verloochent heeft op de binnenplaats van het huis van de Hogepriester als Jezus net gevangengenomen is. Daarbij luisteren we naar lied 447, een lied naar Micha 4, 1-4, de tekst van de eerste lezing van deze zondag naar het Oecumenisch leesrooster.

Link naar de liturgie

Link naar de video