Coronaprotocol Diaconessenkerk en Bethlehemkerk

Start kerkdiensten:

 1. Vanaf 1 juli is er op zondag om 9.30 uur een dienst in de Diaconessenkerk en om 11.00 uur in de Bethlehemkerk. De predikant en zo mogelijk ook de organist zijn de enigen die in beide diensten aanwezig zijn.
 2. In de Diaconessenkerk kunnen (rekening houdend met de anderhalve meter afstand) ongeveer 50 mensen de dienst bijwonen, in de Bethlehemkerk ongeveer 55 mensen.
 3. In de Bethlehemkerk wordt met stickers op de banken aangegeven waar mensen kunnen zitten, in de Diaconessenkerk door stoelen te blokkeren en met papier of sticker aan te geven welke stoelen wél gebruikt mogen worden.
 4. In beide kerken wordt de doorgang naar beneden afgesloten met een lint. Mensen mogen niet in andere delen van het gebouw, alleen in de kerkzaal.
 5. In verband met de ventilatie, zullen zoveel mogelijk ramen en deuren open gezet worden.
 6. De kerkdiensten worden zoals altijd ook uitgezonden via kerkomroep.nl en zo mogelijk ook met beeldopname op YouTube. Dit laatste hangt af van de beschikbaarheid van filmers.

Deelnemen aan de kerkdienst:

 1. Via tel. 026 3610587 (Gerrie van Toor) kunnen mensen zich op vrijdag tussen 16.00 uur en 19.00 uur aanmelden als bezoeker van de kerkdienst.
 2. Men moet aangeven in welke kerk men de dienst wil bijwonen en met hoeveel personen men komt. Ook moet aangegeven worden of deze personen een huishouden vormen met elkaar (en dus bij elkaar mogen zitten).
 3. Gerrie van Toor houdt een lijst bij voor de Diaconessenkerk en een lijst voor de Bethlehemkerk.
 4. Er wordt geïnformeerd of er rekening gehouden moet worden met rolstoel of iets dergelijks.
 5. Er worden geen reserveringen aangenomen vóór 16.00 uur en vol is vol. De telefoontjes moeten zo kort mogelijk gehouden worden om te voorkomen dat anderen steeds de ‘in gesprek toon’ krijgen.
 6. Er is geen mogelijkheid voor autodienst.
 7. Er is geen kindernevendienst en /of creche en/of jeugdkerk.
 8. Op zaterdag wordt, aan de hand van de reserveringen, de kerkzaal ingericht. Een deel van de zaal wordt ingericht met stoelen voor één persoon, een deel wordt ingericht voor tweetallen en een deel voor meerpersoonshuishoudens. Men wordt geplaceerd op volgorde van binnenkomst.

Binnenkomst kerkzaal:

 1. In de Bethlehemkerk komen de mensen binnen via de buitentrap / hoofdingang.

In de Diaconessenkerk komen de mensen binnen via de hoofdingang.

 1. Bij de deur staat wordt door een medewerker gecheckt of men zich heeft aangemeld.
 2. Er wordt gevraagd of men last heeft van verkoudheid, niezen, hoesten, koorts, kortademigheid of luchtwegklachten. Bij twijfel wordt men niet toegelaten. Hierover is geen discussie mogelijk.
 3. Men wordt gevraagd de handen te desinfecteren, materiaal daarvoor staat bij de ingang van de kerkzaal.
 4. De toiletten mogen niet gebruikt worden.
 5. De garderobes mogen niet gebruikt wordt.
 6. Achterin de kerk liggen liedboeken klaar, maar indien mogelijk brengen mensen hun eigen liedboek mee.
 7. In de kerkzaal wordt men door een medewerker naar de plaats gebracht. Over de placering is geen discussie mogelijk.
 8. Zodra de dienst begint, gaat de voordeur op slot. Er worden dan geen mensen meer toegelaten.
 9. Tijdens de dienst mag niet heen en weer gelopen worden.

De kerkdienst:

 1. In de Diaconessenkerk kunnen de organist, de ouderling van dienst en de predikant op het liturgisch centrum plaatsnemen, zij tellen dus niet mee bij het aantal zitplaatsen in de kerkzaal.
 2. In de Bethlehemkerk zit de predikant aan de zijkant en de organist bij het orgel. De ouderling van dienst zit in één van de banken en telt dus wel mee bij het aantal zitplaatsen in de kerkzaal.
 3. Tijdens de dienst hebben ouderling en predikant elk hun eigen plek / microfoon.
 4. Er is tijdens de dienst wel orgelspel, maar géén gemeentezang. Er is ook geen zang door leden van de cantorij of andere zanggroepen. Zo wordt voorkomen dat de zangers toch onbedoeld gemeenteleden besmetten en/of dat gemeenteleden gaan meezingen.
 5. Er is geen diaken van dienst aanwezig.
 6. De collecte wordt gehouden bij het verlaten van de kerk. Er zullen drie bakjes of emmertjes staan waarin mensen hun bijdrage kunnen doen.
 7. Er wordt geen koffie gedronken na de dienst.

Verlaten kerkzaal

 1. Na afloop van de dienst verlaten de mensen de kerkzaal op aanwijzing van een medewerker. Hij/zij houdt in de gaten dat er geen file ontstaat bij de uitgang (bv door de collecten).
 2. Iedereen verlaat de kerk via de hoofdingang.
 3. Bij het verlaten van de kerk worden de handen opnieuw gedesinfecteerd.
 4. Het is niet toegestaan om bij of voor de kerk te blijven praten met elkaar. Dat belemmert de doorstroming en zorgt voor onvoldoende afstand tot elkaar.

Overige maatregelen:

 1. Omdat de kerkzaal in de week niet gebruikt wordt, hoeft de kerkzaal niet extra schoongemaakt te worden.
 2. Voor kerkelijke activiteiten buiten de kerkdiensten, moet altijd eerst contact opgenomen worden met de koster. Zij beoordelen of de activiteit kan plaatsvinden en onder welke voorwaarden.
 3. Er is tot nader orde geen verhuur aan en gebruik door derden.
 4. Deze afspraken gelden in ieder geval voor 5 en 12 juli. Daarna wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Ook wordt het protocol bijgesteld als de richtlijnen van het RIVM veranderen.
 5. Er is nog geen protocol gemaakt voor avondmaals- en doopdiensten.
 6. Bij rouwdiensten in het kerkgebouw regelt de koster de gang van zaken in overleg met de dienstdoende predikant.
 7. Dit gebruiksplan is goedgekeurd door de wijkkerkenraad.
 8. Dit gebruiksplan geldt voor de Diaconessenkerk en voor de Bethlehemkerk wordt via een brief bekend gemaakt aan alle gemeenteleden van PGA-Noord. Het plan komt ook op de website van PGA-Noord en men wordt er op geattendeerd via de Zondagsbrief.
 9. In ieder kerkgebouw is een uitgeprint exemplaar van dit gebruiksplan aanwezig.
 10. Bij vragen of voor informatie:

Diaconessenkerk: Alie de Rooij, 026 4436497

Bethlehemkerk: Gerrie van Toor, 026 3610587

Of de wijkpredikanten:

 1. Arjen Hiemstra, arjen.hiemstra@pgarnhem.nl, 06 4018 0910
 2. Monique Maan, monique.maan@pgarnhem.nl , 06 4089 8978

vastgesteld door de wijkkerkenraad op 9 juni 2020

 

Vanaf 1 juli zullen er weer kerkdiensten gehouden worden in PGA-Noord. De kerkenraad heeft intussen een protocol daarvoor vastgesteld. Dit protocol wordt binnenkort verspreid en zal ook op deze website geplaatst worden. In het protocol staat o.a. hoe u zich kunt aanmelden voor de diensten, want we zijn verplicht een reserveringssysteem te hebben. In de diensten zal niet gezongen worden en er wordt ook geen koffie gedronken na de dienst. Beide activiteiten geven teveel risico op besmetting.

We starten op 5 en 12 juli met twee diensten: om 9.30 uur in de Diaconessenkerk en om 11.00 uur (dezelfde dienst) in de Bethlehemkerk.

Na 12 juli wordt geëvalueerd en bekeken of het protocol aangepast moet worden.
Wanneer de richtlijnen van het RIVM daartoe aanleiding geven, wordt het protocol uiteraard ook aangepast.

Op dit moment worden de kerkdiensten digitaal uitgezonden. Er is elke zondag één dienst voor de hele Protestantse Gemeente Arnhem, met twee voorgangers.
De planning tot 1 juli 2020 alsvolgt:

7 juni: ds. Elsje Pot en ds. Arjen Hiemstra, vanuit de Kandelaar
14 juni: ds. Marieke Fernhout en ds. Monique Maan, vanuit de Diaconessenkerk
21 juni: ds. Hubertien Oostdijk-van Andel en ds. Monique Maan, vanuit de Bethlehemkerk
28 juni: ds. Marieke Fernhout en ds. Pierre Eijgenraam, vanuit de Kandelaar

De diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Klik op Gelderland, type Arnhem, en zoek de juiste kerk.
Er wordt ook een beeldopname van iedere dienst gemaakt. De link naar YouTube vindt u op de website van de PGA: pgarnhem.nl

Waarschijnlijk worden er vanaf 5 juli in Noord weer diensten op zondagmorgen gehouden.
Momenteel wordt gewerkt aan een protocol voor deze diensten. Zodra dit vastgesteld is, wordt het per brief onder de gemeenteleden verspreid en zal het ook te lezen zijn op deze website.

Dinsdag 28 april 2020 heeft Arjen Hiemstra een rondleiding door de kerk gehad. Voor en na de rondleiding is door Peter Jukkema een vraaggesprek met hem opgenomen. Het filmpje daarvan is te bekijken via deze link:

https://youtu.be/w5l-tw8iZ_8

Hoewel we op de goede weg zijn met het stoelenplan, zijn we er dus nog niet. Momenteel hebben we nog niet voldoende om 200 te bestellen: we staan, of liever: we zitten op 58. Uw bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd. U kunt uw bijdragen storten op het bekende rekeningnummer NL 37 INGB 0009 164 787 tnv Wijkfonds Wijkgemeente Arnhem Noord.

Grietje  Wieringa-Moorman, 27 oktober 1935, Lid
Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Arnhem sinds 1984 en en coördinator  Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem.

Janny Bollen-Steenbergen, 22 juni 1932, lid 

Was vrijwilliger bij de Evangelische Broedergemeente Arnhem als pastoraal werker en begeleider van predikanten, maar ook organist, pianist én dirigent van het kerkkoor en vrijwilliger bij de Protestantse gemeente Arnhem. Nog steeds vrijwilliger in Woonzorgcentrum Vreedenhoff, waar zij  woont.

Op dit moment worden de kerkdiensten digitaal uitgezonden. Er is elke zondag één dienst voor de hele Protestantse Gemeente Arnhem, met twee voorgangers.
De planning tot 1 juli 2020 alsvolgt:

7 juni: ds. Elsje Pot en ds. Arjen Hiemstra, vanuit de Kandelaar
14 juni: ds. Marieke Fernhout en ds. Monique Maan, vanuit de Diaconessenkerk
21 juni: ds. Hubertien Oostdijk-van Andel en ds. Monique Maan, vanuit de Bethlehemkerk
28 juni: ds. Marieke Fernhout en ds. Pierre Eijgenraam, vanuit de Kandelaar

De diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Klik op Gelderland, type Arnhem, en zoek de juiste kerk.
Er wordt ook een beeldopname van iedere dienst gemaakt. De link naar YouTube vindt u op de website van de PGA: pgarnhem.nl

Waarschijnlijk worden er vanaf 5 juli in Noord weer diensten op zondagmorgen gehouden.
Momenteel wordt gewerkt aan een protocol voor deze diensten. Zodra dit vastgesteld is, wordt het per brief onder de gemeenteleden verspreid en zal het ook te lezen zijn op deze website.

Beste mensen,
Omdat er wat vragen zijn over het beluisteren van diensten via kerkomroep.nl hierbij een korte uitleg.
Als u op de link in de zondagsbrief klikt of de betreffende kerk intypt via www.kerkomroep.nl in het zoekvenster ‘vind uw kerk’ komt u op onderstaande pagina in het geval van de Bethlehemkerk.
U kunt dan meteen op het luidsprekericoontje klikken bij de gewenste dienst, de uitzending begint meteen.
U hoeft dus niet in te loggen!
De opnames zijn over het algemeen niet heel erg luid, het volume van de pc/laptop/tablet moet waarschijnlijk wat harder worden gezet dan u gewend bent.
Een goede dienst gewenst!

U hebt het misschien gemerkt, de klokken van de Eusebiuskerk in het centrum zijn afgelopen woensdag geluid als teken van hoop in deze tijd van de coronacrisis. De komende woensdagen zal dat opnieuw gebeuren en ook de klokken van de kerken in Arnhem-Noord zullen zoveel mogelijk meedoen. De kerk mag dan tijdelijk gesloten zijn, we willen de klokken als teken van hoop inzetten voor alle mensen en als signaal om samen respect te hebben voor al die hulpverleners die zich dag na dag inzetten voor de medemensen.

Kerkdiensten t/m 5 april:
Vanwege de aangescherpte maatregelen van het RIVM in verband met het corona-virus, zullen de diensten t/m 5 april gehouden worden zonder kerkgangers.

De diensten zijn wel te beluisteren via www.kerkomroep.nl.  Op 22 maart is ds. Arjen Hiemstra de voorganger, op 29 maart ds. Monique Maan. Beide diensten worden opgenomen in de Bethlehemkerk.
Mogelijk worden de diensten niet op zondagmorgen 10.00 uur opgenomen maar op een andere tijd, om zo de belasting van de website te verminderen. Informatie hierover volgt via de zondagsbrief en deze website.
De dienst van 15 maart  is ook nog na te luisteren, deze dienst was vanuit de Diaconessenkerk.

Overige activiteiten:
Alle activiteiten, zoals gespreksgroepen en vergaderingen, zijn voor de komende drie weken afgelast.

Bereikbaarheid predikanten:

Ds Arjen Hiemstra en ds. Monique Maan zullen in de komende tijd terughoudend zijn in het bezoeken van mensen. Maar zij zijn uiteraard gewoon bereikbaar via mail en telefoon:

arjen.hiemstra@pgarnhem.nl    06 4018 0910

monique.maan@pgarnhem.nl    06 4089 8978

Indien bezoek wel gewenst is, wordt per situatie bekeken hoe te handelen.