Bazaar en Boekenmarkt

Nieuws omtrent BAZAAR WOENSDAG 4 NOVEMBER 2020

De eerste Bazaar in de Nieuwe Kerk in november 2020 gaat niet door.

Tot onze spijt heeft de Bazaarcommissie moeten beslissen om de Bazaar dit jaar niet door te laten gaan. Dit vanwege de maatregelen die nu bekend zijn rondom het coronavirus. De commissie ziet geen kans om de 1,5 meter afstand voor iedere bezoeker, naar schatting 500, te kunnen garanderen en ook zijn veel van de bezoekers en de vrijwilligers boven de kwetsbare leeftijdsgrens.

De Bazaarcie wil het inzamelen van de goederen wel weer per september 2020 opstarten, maar daar wordt u nog over geïnformeerd in een van de komende Zondagsbrieven.

Het is jammer, maar wij hopen op de eerste woensdag van november in 2021 weer een Bazaar op poten te kunnen zetten, op het niveau dat u van ons gewend bent.

Namens de Bazaarcie,

Henk Sijbrandij 06 44266859

Wat is er op de bazaar te vinden?

  • Verzorgde artikelen, goederen en producten, van servies tot boeken en speelgoed. De elektrische producten worden zo mogelijk eerst getest;
  • Waardevolle, unieke en antieke artikelen worden gekeurd door een expert en worden apart verkocht;
  • Een haphoek met lekkere snacks, zelfgemaakte jam, soep, koffie en belegde broodjes voor de lunch;
  • Een winkel van Sinkel met keukenspullen, kerstartikelen, kleding, muziek enz.

Waar komen de goederen op de Bazaar vandaan?

Iedereen kan verzorgde goederen inbrengen. De eerstvolgende inleverdata worden later bekend gemaakt. Grote meubelen en witgoed kunnen helaas niet verwerkt worden. Eventueel zorgt de bazaarcommissie ervoor dat spullen bij de mensen thuis kunnen worden opgehaald.

Waar gaat het geld naar toe?

De volledige opbrengst gaat elk jaar naar de goede doelen. De afgelopen jaren hebben we geld kunnen overmaken naar het Oeverhuis, Ome Joop’s tour, Kruispunt, zorgboerderij Klein Mariëndaal en vele andere doelen.

En verder

Alle medewerkers werken gratis, dus de opbrengst gaat geheel naar de goede doelen.
De entree is 1,– Euro; kinderen tot 12 jaar gratis.
Meer informatie: Henk Sijbrandij (telefoonnummer: 0644266859) of sijbrandijhf@gmail.com

De bazaar en Boekenmarkt 2019

Ieder jaar werd in de Diaconessenkerk de Bazaar- en boekenmarkt georganiseerd, op de eerste woensdag in november van 10 tot 18 uur. De bazaar wordt niet alleen bezocht door gemeenteleden en mensen uit de wijk, maar ook uit andere delen van Arnhem e.o. Aan de organisatie werken vele vrijwilligers mee. De opbrengst gaat elk jaar naar diverse goede doelen. Op de zaterdag na de Bazaar is er nog een extra Boekenmarkt, in de Bakermat.

Woensdag 6 november en zaterdag 9 november is de Bazaar en Boekenmarkt weer geweest en de uiteindelijke opbrengst is € 14.000,00 netto geworden. Dit bedrag wordt de komende weken overgemaakt aan de Goede Doelen.

Alle kopers bedankt en ook de vrijwilligers ontzettend bedankt voor jullie tomeloze inzet. Woensdag 26 november is er een evaluatiemorgen met de vrijwilligers geweest en zijn ook een aantal vertegenwoordigers van de Goede Doelen gekomen om het een en ander over hun organisatie te vertellen en een cheque in ontvangst te nemen. De ochtend is afgesloten met een korte evaluatie van het reilen en zeilen van de Bazaar en Boekenmarkt.

U kunt met onderstaande personen contact opnemen voor het aanleveren van goederen en boeken. Voor goederen Henk Sijbrandij 0644266859; voor boeken/cd/dvd’s  Jan Siert Wiersema, 0264420720 , Tjissie Clifford 0264439160.