Er is per oktober 2019 in de wijkgemeente Arnhem Noord één zondagsbrief.

Kopij en aan- en afmelden via: zondagsbrief.noord@pgarnhem.nl