Nieuwsbrief Arnhem-Noord 5 mei 2109

Nieuwsbrief 05-05-2019

 

Toestemming voor het beroepen van een predikant voor Arnhem-Noord.

De wijkkerkenraad van de wijkgemeente Arnhem-Noord is verheugd u te kunnen meedelen, dat het Breed Moderamen van de classicale vergadering Gelderland Zuid & Oost, gezien het verzoek van de kerkenraad van de pg Arnhem om toestemming voor het beroepen van een predikant, heeft besloten de gevraagde toestemming te verlenen met ingang van 19 februari 2019.

In de vergadering van de wijkkerkenraad van dinsdag 19 februari, hebben de aanwezige leden formeel de leden van de Beroepingscommissie benoemd.

Na deze formele benoeming kunnen de werkzaamheden voor het beroepen van een nieuwe predikant gestart worden door de Beroepingscommissie.

Vanaf het moment dat de Beroepingscommissie aan het werk gaat zal de heer Bert Kuiper, voorzitter van de Beroepingscommissie, u op de hoogte houden van het proces inzake het beroepingswerk.

 

Kerkenraadsvergadering 19 februari:

Als eerste werden in de vergadering de nieuwe ambtsdragers welkom geheten door de voorzitter. Zij gaf aan blij te zijn dat nog steeds gemeenteleden zich willen inzetten voor het werk in de kerk en zodanig als ambtsdrager zijn bevestigd in de dienst van 17 februari jl. In de Eusebiuskerk.

De profielschets van de predikant werd behandeld, goedgekeurd en vastgesteld. Aantekening daarbij is dat voor de leden van de Beroepingscommissie een handreiking gedaan wordt middels een aantal belangrijke aandachtspunten, die tijdens de gesprekken met de kandidaten van dienst kunnen zijn.

s Middags was de toestemming van het Breed Moderamen van de Classis binnen gekomen voor het beroepen van een predikant (zie bovenstaand artikel).

Ook kwam het punt verbouwing/aanpassing Opstandingskerk aan de orde. Op dit moment wordt er veel voorwerk gedaan door de commissie Voortraject verbouwing. Zij houden zich momenteel bezig met het opstellen van een begroting van de verwachte kosten. In de Algemene Kerkenraad van 18 maart zal door Zuid en Noord een begroting aangeleverd worden.

Jaarrekening Wijkfonds 2018 – deze werd na enige toelichting door Nanette Borger – goedgekeurd.

Vacatures – binnen de PGA zijn veel vacatures. Marijke Gerritsen is deze vacatures aan het verzamelen en neemt aansluitend het initiatief om deze vacatures op een duidelijke manier onder de aandacht van gemeenteleden te brengen. Dit is hard nodig want geen uitbreiding van vrijwilligers houdt in dat de huidige vrijwilligers nog meer werk te doen krijgen of dat sommige taken niet meer uitgevoerd kunnen worden.

Alvast een paar vacatures: – penningmeester CvK; voorzitter Moderamen; scriba Moderamen.

 

Vacature Predikant:

Bij het secretariaat van het team Mobiliteit dient de (wijk)kerkenraad (conform ord. 3-3-2) advies aan te vragen als er een predikantsvacature zal worden vervuld.

Dit advies is inmiddels aangevraagd.

In het nummer van 29 maart van Woord en Weg wordt de vacature geplaatst voor de nieuw te beroepen predikant. Omstreeks die tijd wordt de vacature ook vermeld op de website https://noord.pgarnhem.nl en worden gemeenteleden in de gelegenheid gesteld namen aan te dragen bij de voorzitter van de Beroepingscommissie, de heer Bert Kuiper.

Leden Beroepingscommissie:

Voorzitter: Bert Kuiper

Secretaris: Conny Bloemendaal

Leden: Edward Eekma, Gerrie van Toor, Kees Vink, Inge van Hemert, Hans Peter van Leeuwen,

Grietje Wieringa, Hanneke Maassen, Jeanine Jentink

Namens team van predikanten en consulent: Ds. Monique Maan 

Namens Algemene Kerkenraad: Pieter Jan Veenstra

Vanuit alle drie de huidige kerken hebben drie gemeenteleden zitting in de Beroepingscommissie. Vanuit de Diaconessenkerk is dit momenteel één gemeentelid en wordt naarstig gezocht naar nog een lid.

Vanuit de Siongemeenschap is het niet mogelijk om zitting te nemen in de Beroepingscommissie.

 

Website:

Zoals al eerder aangekondigd is er één website voor Arnhem-Noord. De overgang vindt dezer dagen plaats: dan zullen de ‘oude’ sites bij aanklikken een doorverwijzing en link naar de nieuwe site te zien geven. De nieuwe site is inmiddels bereikbaar onder https://noord.pgarnhem.nl, dus neem gerust een kijkje.

De waarde van zo’n site schuilt voor een groot deel in actualiteit. Daarom doen wij hier een dringende oproep aan iedereen die met de planning en organisatie van vieringen, werkgroepen, evenementen e.d. belast is, berichten op te stellen en door te geven. Liefst met een passende illustratie. Niet alleen predikanten worden gevraagd bij te dragen. Bijvoorbeeld ook Diaconie, ZWO, en groepen voor jeugdactiviteiten, bazaars, gespreks- en eetactiviteiten roepen wij op iemand aan te stellen die de communicatie voor de website verzorgt. Bijdragen kunnen worden aangeleverd bij Edward Eekma, Albert Wester en Gerrit Brendeke (eseekma@yahoo.com, a-wester@versatel.nl en gerrit@brendeke.eu). Vanzelfsprekend worden ‘oude’ berichten verwijderd, maar het is natuurlijk ook leuk om een terugblik op zo’n activiteit op de site te zetten! Samen met bovengenoemden houdt Jeanine Jentink (jeanine.jentink@telfort.nl) overzicht over het geheel en zij verzamelt graag de namen van de contactpersonen uit de groepen.

Werkgroep website Arnhem-Noord

Moderamen Arnhem-Noord

Geen diensten Eusebiuskerk van april t/m augustus:

I.v.m. verbouwingswerkzaamheden in de Eusebiuskerk zijn er in deze periode geen diensten op de 3de zondag van de maand. Voor informatie waar wel dienst is, verwijs ik u naar Kerkperspectief of de nieuwsbrief Arnhem-Noord op de eerste zondag van de maand.

40 dagen Project” Taizé.

Aswoensdag, 6 maart start het “40-dagen project” Taizé in Arnhem. De eerste viering is om 19.00 uur bij het Leger des Heils, Leidenweg 11-13, schuin tegenover de Kandelaar.

Voor de 4 jongedames uit Taizé is het natuurlijk leuk als er regelmatig belangstellenden naar de vieringen komen en voor de eerste viering in deze serie hopen de initiatiefnemers ook op uw warme belangstelling. Op www.taizeinarnhem.wordpress.com is te vinden in welke kerk of bij welke geloofsgemeenschap de viering is. Ook de Salvatorkerk en Kandelaar bieden hier gelegenheid voor.

Met vriendelijke groet namens de voorbereidingsgroep, Elsje Pot

Soep voor het stoelenproject ‘de Duif’

Toen er zo’n 25 jaar geleden in de winter een dakloze man door de kou is omgekomen, waren er mensen van de kerk die zeiden: “Dit nooit meer in Arnhem” en zo is het stoelenproject ontstaan. In het begin waren er inderdaad alleen maar stoelen om op te slapen. Nu zijn er matrassen waar elke nacht maximaal 20 mannen en vrouwen een veilige warme plek voor de nacht hebben. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is, iedereen die dakloos is kan hier terecht. En dat is best uniek in Arnhem.
Als om 22.30 uur de deur van de Duif opengaat, staat er voor de bezoekers een lekkere kom soep klaar. Om die soep gaat het nu. Als kerken in Noord zouden we het graag weer op ons nemen om in de maanden mei t/m oktober soep te koken. Vindt u het leuk om mee te helpen koken? Voor meer informatie en aanmelden kunt u mailen naar: Marjan van Zetten: marjanvanzetten@KPNmail.nl of Erica Bos: ericabos@kpnplanet.nl.