ZENDING, WERELDDIACONAAT EN ONTWIKKELINGS SAMENWERKING

Vanuit de Diaconie van de Nieuwe Kerk kiezen we ieder jaar een nieuw project om te steunen.  De afgelopen maanden hebben we gecollecteerd voor schuilplaatsen in Tavush, Armenië. We denken nog na over een project voor volgend jaar. Wat het gaat worden kunt u binnenkort op deze pagina lezen.

Wilt u een bijdrage geven?

U kunt ons werk steunen door een gift over te maken op NL 81 RABO 0373 7123 40 tnv Protestantse Wijkgemeente Diaconie Arnhem-Noord, hartelijk dank.