ZENDING, WERELDDIACONAAT EN ONTWIKKELINGS SAMENWERKING

De ZWO zet zich elk jaar in voor een door de kerken van Arnhem Noord gekozen project. In 2018-2019 is het project gericht op

Kinderen uit slavernij in de visserij Ghana

James Kofi Annan moest als kind in de visserij werken op het enorme Ghanese stuwmeer Lake Volta, ontstaan in 1965. In 2007 begon hij een opvang voor kinderen die, net als hijzelf destijds, als kindslaaf in de visserij moesten werken. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze vorm van kinderarbeid laten stoppen en kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden. Generaties lang werken families in de visserij; zij leven in armoede en hun kinderen zijn een gemakkelijke prooi voor mensenhandel en slavernij.

Een paar keer per jaar gaan medewerkers van Challenging Heights het meer op om kindslaven in de visserij weg te halen bij hun baas. Tijdelijke opvang gebeurt aan de rand van het meer en daarna volgt verhuizing naar de permanente opvang. Op die plek ontvangen de bevrijde kinderen alles wat ze nodig hebben, liefdevolle zorg dus. Hoe lang een kind daar kan blijven hangt af van zijn/haar herstel en de snelheid waarmee de familie wordt gevonden, zodat hereniging kan plaatsvinden. Dat laatste kan alleen als de redenen waarom het kind in de slavernij terecht kwam, verholpen zijn, zodat het familieleven langdurig goed kan gaan. Families krijgen ondersteuning, voorzieningen en trainingen, om hun gezin te kunnen onderhouden. Jonge kinderen gaan na terugkeer naar school, oudere kinderen leren een vak. Challenging Heights houdt gedurende 2 jaar nauwkeurig bij hoe het de kinderen vergaat, zowel thuis als op school wordt het kind bezocht.
De organisatie onderneemt daarnaast allerlei acties om kinderarbeid te voorkomen; er zijn bijeenkomsten om mensen bewust te maken van kinderrechten, er wordt permanent druk op de Ghanese overheid uitgeoefend, via social media wordt aandacht gevraagd voor kinderhandel en slavernij. In 2013 ontving Challenging Heights de World Childrens Price. Geweldig! Op internet via Ted Talk is James K. Annan te zien en te horen met zijn verhaal over dit werk. Ga dit maar eens beluisteren!

Activiteiten en data

15-02  Erwtensoepmaaltijd in de Bethlehemkerk, €7,50 pp
17-02   Verkoop Arnhemse Meisjes in de Eusebiuskerk (gezamenlijke dienst Arnhem Noord), €5,00 per zakje
24-02  Verkoop voorjaarsbloemen in de Diaconessenkerk
26-05   Creatieve workshop, thema ‘vissen’, in de Diaconessenkerk
07-07  Home-made taartenverkoop, vrijwillige bijdrage. Afsluiting van het project tijdens de dienst van geheel Arnhem Noord in de Diaconessenkerk, de eerste Zomerdienst

Wilt u een bijdrage geven?

U kunt dit werk steunen door een gift over te maken op (Let op! Een nieuw nummer!) NL 81 RABO 0373 7123 40 tnv Protestantse Wijkgemeente Diaconie Arnhem-Noord, met vermelding van projectnummer K021163. Heel hartelijk dank!

Samenstelling Werkgroep ZWO

Janneke Ruinemans, Janneke Schaafsma, Josée Westrik

Contactpersoon: Janneke Schaafsma (email: j.schaafsma396@upcmail.nl)