Jaarthema Duurzaamheid

Vanuit de Diaconie kiezen we jaarlijks voor een thema, waardoor we kunnen laten zien waar we voor staan, wat we belangrijk vinden en waar we aan willen werken. Voor 2022 hebben we opnieuw gekozen voor het thema duurzaamheid. Vanwege corona in 2021 zijn er veel activiteiten niet of moeizaam van de grond gekomen. We vinden duurzaamheid zo’n belangrijk en veelomvattend thema dat we daar graag nog een jaar aandacht voor willen vragen.

Vanuit ons geloof krijgen we als mensen de verantwoordelijkheid om goed voor de aarde te zorgen. Op dit moment vindt er een te snelle klimaatverandering plaats, waardoor mensen en dieren over de hele wereld, maar met name in de armere landen, in de problemen komen. We zullen rigoureuze maatregelen moeten nemen en anders moeten gaan leven om de opwarming van de aarde af te remmen.

Waar zetten we op in?

Duurzaamheid is een breed begrip. Het gaat om energiebesparing- en opwekking, maar ook om behoud van de natuur en bewust leven. We willen dit jaar aandacht besteden aan alle aspecten, die met duurzaamheid te maken hebben.

De werkgroep duurzaamheid

Deze werkgroep is vorig jaar van start gegaan en zal zich ook dit jaar buigen over wat er duurzamer kan in onze kerk, zowel qua gebouw als qua gebruik van de kerk.

Duurzame doelen

Ook kiezen we er voor om duurzame doelen te steunen, zowel ver weg als dichtbij. Ons ZWO project van dit jaar is het ondersteunen van boeren in Zuid-Sumatra, Indonesië. Yabima, de diaconale organisatie van de christelijke Kerk van Zuid-Sumatra traint boeren om hun land ecologisch te verbouwen zodat de grond gezond blijft en de opbrengst toeneemt. Ook helpt ze de boeren op te komen voor hun rechten en om spaar- en kredietgroepen op het zetten. Zo kunnen ze investeren in nieuwe zaden, gereedschap of machines. Vier vrije collectes zetten we in voor dit doel en we organiseren acties zoals een erwtensoepactie, Paas-chocoladeactie en kaartenverkoop.


Maar ook in Arnhem en omgeving zijn vele mensen en bedrijven bezig met duurzaamheid. Wij hebben er een aantal uitgekozen om dit jaar voor te collecteren.

  • Dit betreft het verduurzamen van een gezinshuis in Jeugddorp De Glind (Barneveld). Hier worden uithuisgeplaatste kinderen opgevangen in één van de 28 gezinshuizen, ondersteund door kerken uit heel Nederland www.jeugddorpdeglind.nl .
  • We ondersteunen de actie “Meer bomen nu”, een actie om 1 miljoen bomen te planten in Nederland. Zij willen zo laagdrempelig mogelijk Nederland vergroenen voor klimaat en biodiversiteit. Daarom geven zij bomen en struiken gratis weg. Maar ze maken wel kosten. Voor transport, materieel en organisatie-uren www.meerbomen.nu.
  • We besteden aandacht aan hergebruik door voor het Vincentrum te collecteren. Zij verkopen tweedehands spullen, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat www.vincentius-arnhem.nl.
  • En tenslotte ondersteunen we de Energiebank. Zij zetten vrijwilligers in, die mensen met weinig inkomen advies geven hoe zij hun energiegebruik en kosten omlaag kunnen krijgen www.energiebankregioarnhem.nl.