Het komend jaar wil de wijkdiaconie de aandacht richten op Syrië.

Na de burgeroorlog én de verwoestende aardbeving ligt Syrië letterlijk en figuurlijk in puin. Om het land weer op te bouwen is hulp nodig. Niet alleen in Syrië zelf, maar ook in omringende landen waar veel Syriërs in kampen zitten, wachtend om een beter leven op te bouwen en weer naar huis te kunnen terugkeren.

Veel van de wederopbouw van Syrië loopt via de samenwerkende kerken aldaar en in het Midden Oosten. Door de kerken in Syrië weer op te bouwen herstelt ook de stabiliteit en sociale structuur in het land, en de inmiddels wél herstelde kerken vangen veel slachtoffers op.

De diaconie zal door middel van extra informatie, collectes en diverse acties Syrië de aandacht geven dat het verdient.