Onder leiding van Willy Faber is het bloementeam druk geweest met de liturgische bloemschikkingen en het versieren van de Kerk tijdens Advent.
Omdat veel mensen niet bij de diensten aanwezig konden of mochten zijn wilden we u deze impressie niet onthouden.

‘Het Goede Leven. Bloeien in Gods Licht’

De basis van de schikking bestaat uit een open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. Het getal drie staat symbool voor de verbinding tussen God, de mens en de andere mens daar tegenover. De schaal, die symbool staat voor de basis van ons leven, wordt op vier pijlers geplaatst. Het getal vier verwijst naar de vier adventszondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. De komst van Jezus in onze wereld is Goed Nieuws voor iedereen.

Als u op de foto boven het artikel klikt ziet u van boven naar beneden en van rechts naar links de schikkingen van achtereenvolgens, 1e, 2e, 3e en 4e Advent, Kerst en Driekoningen met heel herkenbaar het goud, mirre en wierook.