Welkom bij de Opstandingskerk

In 1962 werd het kerkgebouw geopend.

Ds. van der Laan sprak bij de inwijding op 11 december 1962: “Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en de wapenen des lichts aandoen”.

De naam “Opstandingskerk” is het resultaat van een prijsvraag onder de gemeenteleden (de haan -symbool van de opstanding- in het glas-in-betonraam speelde daarbij een rol.  In het gemeentearchief wordt de kerk getypeerd als: een gebouw in neo-expressionistische bouwstijl met niervormige plattegrond.

Rijksmonument

In augustus 2015 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ons kerkgebouw aangewezen als rijksmonument. De Opstandingskerk valt dus onder de bescherming van de Monumentenwet.
Het rapport van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan hier worden gedownload.
beschrijving Rosendaalseweg 505

Het sterk naar binnen gekeerde interieur met slechts hooggeplaatste ramen in de zijgevel benadrukte het gevoel van gemeenschappelijk bij elkaar zijn en moest een gevoel van rust geven. Pas na een brand in 1969 (beneden brandschade en boven rook- en roetschade) werden de grote ramen met nooduitgang en brandtrap in de rechter zijgevel aangebracht.

“ZONop”

Op het dak van de kerkzaal zijn er 103 zonnepanelen geplaatst. Daarmee kan elektriciteit worden geproduceerd zonder het milieu te belasten met uitstoot van CO2. Dankzij het mooie weer kon de elektriciteitsmeter meteen beginnen met teruglopen. Voor het geïnstalleerde systeem is door E2-energie een opbrengstgarantie afgegeven van 22.000 kWh per jaar.