Gezamenlijke kerkdienst Arnhem-noord in de Bethlehemkerk