Maandbrief April 2019

De maandbrief van de diaconessenkerk wordt op papier uitgedeeld in de kerk. Ook kunt u zich aanmelden om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen. Enkele onderwerpen worden ook op deze pagina vermeld.

Oproep paasontbijt

Jan en Hester Liebeton hebben het plan opgevat om dit jaar weer een Paasontbijt (om 9 uur,
voorafgaand aan de viering op Paasmorgen) te organiseren. Ze zoeken echter nog wel mensen die dit
samen met hen willen doen! Zin om mee te helpen? Meld het bij Jan en Hester via h.liebeton@gmail.com of 0630117535. Aanmelden om te komen ontbijten kan ook op deze manier. Tot en met donderdag 18 april ligt er ook een intekenlijst in de kerk. We hopen op veel mensen, om zo een feestelijk begin van de Paasdag te vieren met elkaar!

Bij de komende diensten – in de Diaconessenkerk, tenzij anders vermeld
7 april: vandaag is de dienst een gezamenlijke dienst in de Bethlehemkerk, ds. G.J. van Asselt.
14 april: op deze laatste zondag van de veertigdagentijd, Palmpasen, is er een gezamenlijke dienst in de Opstandingskerk, voorganger ds. Monique Maan.
15 april: vesper, 19.30 uur (let op: alle vieringen deze week zijn in de kerkzaal!)
16 april: idem
17 april: idem
18 april, Witte Donderdag: avondmaalviering, 19.30 uur
19 april, Goede Vrijdag: dienst samen met de RK Heilig Hartgemeenschap, 19.30 uur
20 april, Paaswake: in samenwerking met de kindernevendienst,
19.00 uur
21 april, Pasen: we vieren het feest van Pasen in een dienst waaraan ook de cantorij medewerking verleent. Voorganger ds. Monique Maan. Voorafgaand aan de dienst is iedereen welkom bij het Paasontbijt om 9 uur (zie bericht hierover verderop in de Maandbrief)
28 april: gezamenlijk dienst in de Bethlehemkerk, ds. Hans van de Wall
5 mei: gezamenlijke dienst in de Diaconessenkerk, ds. Hubertien Oostdijk- van Andel

Collectes in april

Graag brengen we de volgende collectes van de maand april onder uw aandacht:

 • 7 april Kerk in Actie 40 dagentijd
  Rose Mukankaka overleefde de genocide in Rwanda, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze
  besloot kinderen die tijdens de genocide wees waren geworden, onder te brengen in pleeggezinnen.
  Zo ontstond de organisatie Mwana Ukundwa, wat ‘geliefd kind’ betekent. Kerk in Actie ondersteunt
  deze organisatie met bijvoorbeeld medicijnen en schooluniformen.
 • 14 april Palmzondag
  Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij
  hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke
  jongeren: de PaasChallenge. De eerste keer deden daaraan bijna 2.000 jongeren mee.
 • 21 april Pasen Kerkinactie Zending
  In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij maken deel uit van een minderheid
  en horen bij de laagste klasse en daarmee bij de armste bevolkingsgroepen. Kerk in Actie bouwt
  samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Wij bevelen deze
  Paascollecte van harte bij u aan.
 • 28 april
  De eerste collecte is voor een diaconaal doel in Arnhem en wereldwijd