Onzeker weten. Een avondje filosofie of toch theologie?

Onzeker weten.  De sprekers van deze avond zijn drie jonge ‘wilde’ theologen die in 2022 gezamenlijk een boek hebben uitgebracht. Hun gedachtegoed spreekt veel jonge mensen in de randstad aan. Tijd om ook in Arnhem kennis te maken met deze jonge christelijke denkers.

Rikko Voorberg, Gerko Tempelman en Bram Kalkman houden in hun boek een pleidooi voor een christendom dat recht doet aan de weerbarstigheid en rafelrandjes van het bestaan, zonder de garantie dat de dingen goed gaan komen. Want zijn het nou juist niet die dichtgetimmerde zekerheden waaruit veel ellende is voortgekomen?  Maar als we de zekerheden weghalen wat gebeurt er dan? Leven met onzekerheid kan heel bevrijdend werken maar het kan ook een nieuw dogma worden.

Op deze avond in de maand van de filosofie gaan we met deze sprekers op zoek naar zekerheid en onzekerheid, weten en niet weten, geloof en ongeloof.

  • Rikko Voorberg: Theoloog en oprichter van de PopUpKerk. Rikko verrijkt onzeker weten met activisme, kunst en rituelen.
  • Gerko Tempelman: Filosoof en dominee bij Stroom. Gerko brengt onzeker weten dichtbij door het te verbinden met maatschappelijke vraagstukken.
  • Bram Kalkman: Religiewetenschapper en antropoloog. Bram weet de soms ingewikkelde filosofische gedachtegangen uit onzeker weten helder en begrijpelijk te presenteren.

Van harte welkom op 21 april, 19.30

Na afloop van de interactieve lezing is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een borrel.