KINDERNEVENDIENST

Op de zondagen van Advent, met kerst, tijdens de Veertigdagentijd en met Pasen is er kindernevendienst in de Daiaconessenkerk. In de tussenliggende maanden is er een aantal speciale diensten “voor grote en kleine mensen”. Dit houdt in: een dienst om 10.00 uur met veel aandacht voor de kinderen. In deze diensten willen we de verbindingen tussen de groten en de kleinen leggen: we zijn immers samen één kerk.

Op de andere zondagen staan er een aantal mandjes in de kerk met materiaal voor verschillende leeftijden. Op een speciaal ingericht plekje in de kerk kunnen zij hier tijdens de preek samen zitten.

Contactpersoon kindernevendienst: Marijke Roos

Kerstviering

Tijdens de dienst op 1e kerstdag gingen we op zoek naar de kerststal. Door de straten heen volgden we de ster, buiten door de wijk. En natuurlijk hebben we de stal uiteindelijk gevonden.