Tweede zondag van de Veertig Dagen -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Predikant: Monique Maan
Ouderling: Theo van Loenen
Diaken: Geke Blokland
Lector: Christine Meijerink
Pianist: Marius de Boer
Violist: Janneke Ruinemans
Koster: Gerrie van Toor
Geluid: Matthias Romein
Beeldopname: Peter Jukkema

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd horen we het verhaal over de verheerlijking van Jezus op de berg. Een bijzondere gebeurtenis, die zich niet zomaar laat ‘pakken’.
Ook in deze dienst is er weer een symbolische schikking naar aanleiding van een van de werken van barmhartigheid. Dit keer is dat ‘de dorstigen drinken geven’. In de schikking zijn blauwe bloemen verwerkt – verwijzend naar water, maar het is ook de kleur dit staat voor de verbinding tussen hemel en aarde. De muziek in deze viering wordt verzorgd door Marius de Boer op piano en Janneke Ruinemans op viool.

Link naar de liturgie

Link naar de video

 

Eerste zondag van de Veertig Dagen -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Predikant: Arjen Hiemstra
Organist: Erik Zeillemaker
Ouderling: Peter van Dijk
Diaken: José Kieft
Lector: Jarno Hilhorst
Koster: Albert Wester
Geluid: Hans Peter van Leeuwen
Beeld: Elze Sennema
Met medewerking van Jeannette van ’t Veld die vooraf enkele liederen heeft ingezongen.

Zondag 21 februari is de eerste zondag in de Veertigdagentijd.
Het Bijbelverhaal dat we lezen is het verhaal van Jezus in de woestijn. Na zijn doop in de Jordaan is Jezus de woestijn ingetrokken en daar komt hij een stem tegen die hem op de proef stelt. Het verhaal lezen we dit jaar uit Marcus 1, 12-15. Daarbij lezen we het gesprek dat God voert nadat Noach met zijn familie uit de ark is gegaan. Na de zondvloed doet God de belofte dat Hij de hele aarde niet weer met water zal bedekken.
Op de liturgische tafel staat een schikking rond één van de werken van barmhartigheid: de zieken bezoeken in de vorm van een open hart. Mensen moeten elkaar niet vergeten in moeilijke tijden, je wilt er zijn voor elkaar. In de glazen van de schikking staan vergeet-mij-nietjes, tussen de glazen staan boomstammetjes. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg.
Tijdens de dienst zullen we aandacht besteden aan het thema ‘De zieken bezoeken’ in het kyriëgebed en bij het collectedoel van de diaconie.

Link naar de liturgie

Link naar de video

 

Een viering van de Heilig Hartgemeenschap en de Protestantse Wijkgemeente Arnhem-Noord

 

Voorgangers: Ria Hermans, Arjen Hiemstra, Monique Maan
Organist: Gert Winkelhorst
Beeld en geluid: Peter Jukkema, Gerjan Snippe
Koster: Alie de Rooij

Op woensdag 17 februari begint de veertigdagentijd.
We willen dit begin markeren met een Aswoensdagviering.
De viering is op maandag 15 februari opgenomen.

 

Link naar de liturgie

Link naar de video

Video van de dienst van 14 februari in de Nieuwe Kerk

Zesde zondag van Epifanie – Wijkgemeente Arnhem-Noord

Predikant Arjen Hiemstra
Organist Gert-Jan Broer
Ouderling Nanette Borger
Diaken Wim Schröder
Koster Alie de Rooij
Geluid Hanry Slijper
Beeldopname Elze Sennema

Tijdens de dienst van zondag staan we stil bij de genezing van een melaatse. Eerst horen we het verhaal van de genezing van Naäman door Elisa in een verhaal voor jong en ouder. Daarna lezen we Marcus 1, 40-45 waar Jezus een melaatse geneest. Maar wat betekent dat: melaatsheid? Een wetenschappelijke diagnose kunt u niet verwachten. Maar wel wat het betekende voor mensen in Jezus tijd. Geldt dat ook nog in deze tijd? En wat is dat dan? En hoe geneest Jezus dan onze melaatsheid?

Link naar de liturgie

Link naar de video

De dienst van 7 februari in de Nieuwe Kerk

De dienst is eerder opgenomen en nu al beschikbaar zodat deze ook op de normale tijd, zondagochtend om 10.30 uur, bekeken en beleefd kan worden.

Voorganger: ds. Monique Maan
Ouderling: Sergic Davidian
Diaken: Geke Blokland
Organist: Bert Wisgerhof
Koster: Alie de Rooij
Geluid: Matthias Romein
Beeldopname: Peter Jukkema

 

Liturgie

Link naar de video

De dienst van 31 januari in de Nieuwe Kerk

De dienst is eerder opgenomen zodat deze op de normale tijd, zondagochtend om 10.30 uur, bekeken en beleefd kan worden.
Hetzelfde geldt voor de zang van Jeanette van ’t Veld, ook die is eerder opgenomen en in de kerk afgespeeld.
Omdat de geluidapparatuur weer kraakte is de zang later ingevoegd waardoor het zachtjes meezingen door Magda helaas niet meer te horen is 😉

Voorganger: ds. Magda Hazeleger
Organist/pianist: Erik Zeillemaker
Ouderling: Theo van Loenen
Diaken: Jose Kieft
Zang: Jeanette van ‘t Veld
Lector en koster: Henk Altena
Geluid: Matthias Romein
Beeldopname: Elze Sennema

 

Liturgie

Link naar de video:   De video komt beschikbaar op zondagochtend vanaf 10.15 uur!

 

U kunt onder de video op Youtube een reactie voor Magda achterlaten als u dat leuk vindt.

(De boosdoener van het kraken is ook gevonden, een kapotte kabel… deze zal vervangen worden zodat we er hopelijk vanaf zijn.)

De dienst van 24 januari met viering HA in de Nieuwe Kerk

Al maanden is de Tafel van de Heer niet gevierd in de kerk. En toch is het avondmaal een belangrijk zichtbaar teken om onze verbondenheid met God en met elkaar te vieren. Daarom heeft de kerkenraad besloten komende zondag avondmaal te vieren, al is dat dan in heel kleine kring in de kerk.
Maar we willen u ook van harte uitnodigen die kring ruimer te maken door thuis gewoon mee te doen. Als u naar de dienst wilt kijken of luisteren, zet u gewoon vooraf een klein stukje brood neer voor uzelf en u huisgenoten, en een klein glaasje wijn, druivensap of iets dergelijks. Bij de deling van brood en wijn in de kerk kunt u vervolgens dit tot u nemen om het avondmaal mee te vieren.

De dienst is eerder opgenomen zodat deze op de normale tijd, zondagochtend om 10.30 uur, bekeken en beleefd kan worden.

Derde zondag van Epifanie -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: ds. Arjen Hiemstra
Organist/pianist: Marius de Boer
Ouderling: Theo van Loenen
Diaken: Wim Schröder
Lector: Christine Meijerink
Koster: Alie de Rooij
Geluid: Gert Jan Snippe
Beeldopname: Elze Sennema

Liturgie

Link naar de video   De video komt beschikbaar op zondagochtend vanaf 10.15 uur!

 

(Het geluid kraakt zo nu en dan en 2x hoort u kort een muziekstuk door de dienst. We hopen dan ook dat we z.s.m. een goede beeld- en geluidsinstallatie krijgen!)

De video van de dienst in de Nieuwe Kerk op 10 januari 2021

1e zondag na Epifanie en afscheid ambtsdragers

Ouderling: Nanette Borger
Voorganger Monique Maan
Diaken: José Kieft
Lector: Jarno Hilhorst
Organist / pianist: Gert-Jan Broer
Zangers: Hanneke Maassen, Louis Praamsma
Koster: Alie de Rooij
Beeld en geluid: Peter Jukkema, Hanry Slijper

 

Het welkom van de ouderling van dienst is na 6,5 minuut.

Link naar de video

Link naar de liturgie

Onder leiding van Willy Faber is het bloementeam druk geweest met de liturgische bloemschikkingen en het versieren van de Kerk tijdens Advent.
Omdat veel mensen niet bij de diensten aanwezig konden of mochten zijn wilden we u deze impressie niet onthouden.

‘Het Goede Leven. Bloeien in Gods Licht’

De basis van de schikking bestaat uit een open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. Het getal drie staat symbool voor de verbinding tussen God, de mens en de andere mens daar tegenover. De schaal, die symbool staat voor de basis van ons leven, wordt op vier pijlers geplaatst. Het getal vier verwijst naar de vier adventszondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. De komst van Jezus in onze wereld is Goed Nieuws voor iedereen.

Als u op de foto boven het artikel klikt ziet u van boven naar beneden en van rechts naar links de schikkingen van achtereenvolgens, 1e, 2e, 3e en 4e Advent, Kerst en Driekoningen met heel herkenbaar het goud, mirre en wierook.

De video van de dienst in de Nieuwe Kerk op 3 januari 2021

Voorganger: Arjen Hiemstra
Organist: Gert Winkelhorst
Zangers: Leo Butter en Hester Hasper
Ouderling en lector: Dick Appels
Diaken: Erica Bos
Koster: Alie van Rooij
Beeld: Elze Sennema

Helaas is het intro orgelspel niet opgenomen.

Link naar de video

Link naar de liturgie

 

De liturgische schikking bij Driekoningen door Willy Faber en het bloementeam.