Zondag 2 mei -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Elsje Pot

Ouderling van dienst: Hester Hasper

Pianist: Gert-Jan Broer

Diaken: José Kieft

Lector: Christine Meijerink-Groeneveld

Koster: Hanry Slijper

Geluid: Matthias Romein

Beeld: Arjan Kraayenbrink

Link naar de liturgie

Link naar de video

Zondag Jubilate 25 april -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Monique Maan

Ouderling van dienst en lector: Hanneke Maassen

Diaken: Geke Blokland

Pianist: Gert-Jan Broer

Zangers: Hanneke Maassen, Louis Praamsma

Koster: Alie de Rooij

Geluid: Gerjan Snippe

Beeld: Peter Jukkema

Bij de viering van 25 april

Vandaag lezen we in Johannes 10 dat Jezus over zichzelf zegt: ‘Ik ben de goede herder’. Woorden die doen denken aan psalm 23 (‘De Heer is mijn herder’). In de dienst zullen bewerkingen van die psalm, nl. lied 23b en lied 23d klinken. Van dat laatste lied heeft Joke Brandsma (cantrix van de Diaconessenkerk, overleden op 20 april 2017) de melodie gecomponeerd.

Link naar de liturgie

Link naar de video

Bewegend beeld vanaf ca 3.30

Zondag 18 april -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Arjen Hiemstra
Organist: Marius de Boer
Zangers: Hester Hasper en Leo Butter
Ouderling: Theo van Loenen
Diaken: Wim Schröder
Lector: Sergic Davidian
Koster: Wim Meijerink
Geluid: Hanry Slijper
Beeld: Elsje Pot

Bij de viering van 18 april

Zondag lezen we in de dienst Johannes 21, 15-24, de geschiedenis van hoe Jezus Petrus tot drie keer toe vraagt of hij hem werkelijk liefheeft. Dit omdat hij ook drie keer Jezus verloochent heeft op de binnenplaats van het huis van de Hogepriester als Jezus net gevangengenomen is. Daarbij luisteren we naar lied 447, een lied naar Micha 4, 1-4, de tekst van de eerste lezing van deze zondag naar het Oecumenisch leesrooster.

Link naar de liturgie

Link naar de video

Zondag 11 april -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Monique Maan
ouderling van dienst: Nanette Borger
diaconaal medewerker: Janet Slump
lector: Jarno Hilhorst
piano: Gert-Jan Broer
zang: Leo Butter, Louis Praamsma
koster: Gerrie van Toor
geluid: Hans Peter van Leeuwen
beeld: Elze Sennema

Bij de viering van 11 april

Op deze eerste zondag na Pasen proberen we te bevatten wat er gebeurd is. En we doen dat samen met Thomas. Hij was er niet bij toen Jezus op de avond van de Paasdag aan zijn leerlingen verscheen, en hij kan hun verhalen ook niet zomaar geloven. En ik kan me daar alles bij voorstellen… Collega Elsje vertelde onlangs dat zij met een groep brieven schrijft aan personen uit de bijbel en dat de deelnemers vervolgens ook weer op elkaars brieven reageren. Dit idee neem ik graag over: de overdenking zal zijn in de vorm van een brief die ik graag aan Thomas zou willen sturen. Mocht de brief u uitdagen tot een reactie, dan ontvang ik die heel graag!

Link naar de liturgie

Link naar de video

(de video start na ca. 1 minuut)

Paaszondag -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Arjen Hiemstra
Ouderling en lector: Sergic Davidian
Diaken: Regina Greidanus
Zang: leden van de cantorij o.l.v. Jeannette van ’t Veld
Muzikale begeleiding: Erik Zeillemaker
Beeld: Arjan Kraayenbrink
Geluid: Matthias Romeijn
Koster: Alie de Rooij

En dan komt na de Goede Week de eerste zondag van Pasen. Op die morgen staan we dit jaar stil bij het opstandingsevangelie, zoals de evangelist Johannes dat beschrijft. Dan lezen we in Johannes 20 niet alleen het verhaal van hoe Maria van Magdala, Petrus en ‘de andere leerling die Jezus liefhad’ zich naar het graf begeven en zien dat het leeg is. We horen vervolgens ook van hoe Maria van Magdala uiteindelijk Jezus ontmoet terwijl ze denkt dat het de tuinman is.

Link naar de liturgie

Link naar de video

De Goede Week – Wijkgemeente Arnhem-Noord

In de Goede Week zal er dagelijks een viering zijn. Op maandag, dinsdag en woensdag is dat een korte vesper.
Van de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Paasmorgen worden wel beeldopnamen gemaakt. Deze diensten worden allemaal eerder opgenomen, zodat op de dag zelf beeld en geluid beschikbaar is voor iedereen.
Het is een behoorlijke logistieke operatie, die veel flexibiliteit vraagt van de alle medewerkers. Dank aan allen die ervoor zorgen dat ieder van ons zo toch in deze bijzondere week thuis mee kan vieren!
Wie had vorig jaar gedacht dat we ook dit jaar Pasen met zoveel beperkingen zouden moeten vieren…. We wensen u ondanks alles tóch goede dagen toe. We vieren met Pasen de opstanding van Jezus Christus. Leven wint het van de dood, licht is sterker dan duisternis, want God laat niet los wat zijn hand begon. Dat dat vertrouwen ook ons moed en kracht mag in deze tijd.

Arjen en Monique

De vespers
De vespers zijn op maandag opgenomen, in drie afzonderlijke opnames. U ziet op www.kerkomroep.nl bij de datum van 29 maart drie opnames staan, die u per dag kunt afluisteren.
Er worden van de vespers geen beeldopname gemaakt.

Witte Donderdag
In deze viering staan we stil bij de laatste maaltijd van Jezus met zijn vrienden. Johannes vertelt niet over het delen van brood en wijn, maar over wat er voorafgaand aan de maaltijd plaatsvindt: Jezus wast de voeten van leerlingen. Teken van dienstbaarheid en verbondenheid.
We vieren in deze dienst het Avondmaal. Voor de medewerkers die in de kerk aanwezig zijn, zullen vooraf stukjes brood en kleine bekertjes wijn klaargezet worden en we nodigen u van harte uit dat thuis ook te doen. Misschien bekijkt of beluistert u de viering alleen, of is dit een mooie gelegenheid om iemand uit te nodigen samen met u te kijken en te luisteren, of wie weet zitten jullie met het hele gezin. Hoe dan ook, ik hoop van harte dat we ons, al is het op afstand, verbonden mogen voelen met elkaar als gemeenschap in Gods naam.

Monique Maan

Link naar de liturgie

Link naar de video

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag

De dienst van Goede Vrijdag hebben we voorbereid met mensen van de Heilig Hart gemeenschap. Tijdens de dienst lezen we Johannes 18 en 19.
En zo mediteren we over heel het evangelie van Jezus gevangenneming, berechting, kruisiging en dood.
Het zijn niet altijd de makkelijkste verhalen. De verhalen vertellen van verraad, onrecht, haat en lijden. En Jezus laat het gebeuren.
Uiteindelijk na zijn dood zijn er enkelen, die zich om zijn lichaam bekommeren en het begraven in een rotsgraf.

Arjen Hiemstra

Link naar de liturgie

Link naar de video

 

 

 

 

 

 

 

Stille Zaterdag Paaswake

Volgens de Bijbel begint de nieuwe dag op de avond. Zie bijvoorbeeld Genesis 1: ‘Het was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag’. Zo begint het feest van Pasen dus op zaterdagavond. Daarom op deze avond een viering waarin we de overgang van donker naar licht maken, met verhalen uit de bijbel over redding door de Eeuwige, over licht dat een eind maakt aan de duisternis en het evangelie van Pasen dat ons vertelt dat Jezus als eerste van allen uit de dood is opgestaan. Jezus leeft en wij met Hem! In deze viering wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht, we gedenken onze doop en onze verbondenheid met christenen van alle tijden en plaatsen.

Monique Maan

Link naar de Liturgie

Link naar de video

Palmzondag -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Arjen Hiemstra
Ouderling: Peter van Dijk
Diaken: Geke Blokland
Lector: Christine Meijering
Muziek: Marius de Boer (piano) en Martine Baar (Klarinet)
Zang: Trio o.l.v. Pleuni van der Heide
Koster: Alie de Rooij
Geluid: Matthias Romein
Beeld: Elze Sennema

Link naar de liturgie

Link naar de video

Vijfde zondag van de Veertig Dagen -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Predikant: ds Paul Moet
Ouderling en lector: Sergic Davidian
Diaken: José Kieft
Organist: Erik Zeillemaker
Zang: leden van de cantorij o.l.v. Jeannette van ’t Veld
Koster: Gerrie van Toor
Beeld: Elze Sennema
Geluid: Hans Peter van Leeuwen

Link naar de liturgie

Link naar de video

Vierde zondag van de Veertig Dagen -Wijkgemeente Arnhem-Noord

bevestiging ambtsdragers

Predikant: Arjen Hiemstra en Monique Maan
Ouderling: Nanette Borger
Lector: Henk Altena
Diaken: Wim Schröder
Pianist: Gert-Jan Broer
Zangers: Hanneke Maassen, Hester Hasper
Koster: Henk Altena
Beeld: Elsje Pot
Geluid: Hanry Slijper

 

Link naar de liturgie

Link naar de video

 

Derde zondag van de Veertig Dagen -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Predikant: Elsje Pot
Ouderling en lector: Peter van Dijk
Diaken: Wim Schröder
Pianist en organist: Marius de Boer
Koster: Alie de Rooij
Geluid: Gerjan Snippe
Beeld: Elze Sennema

Link naar de liturgie

Link naar de video