Op 12 mei 2019 was na de kerkdienst in de Opstandingskerk de informatiebijeenkomst. Het doel was om informatie te verstrekken over de planning en stand van zaken mbt de  verbouwing. Er zijn veel gemeenteleden naar toe geweest. Die hebben vragen of opmerkingen kunnen stellen aan de leden van de werkgroepen voorbereiding en inrichting nieuwe kerk. Deze informatie was in de vorm van tekeningen op panelen geplaatst. Ook lagen er stalen van stof en andere materialen die zullen worden voorgesteld om de nieuwe kerk een open en lichte uitstraling en karakter te geven. De gemeenteleden konden, tijdens het koffiedrinken, langs de panelen lopen en ter plekke hun vragen en/of opmerkingen maken aan de werkgroepen.

Hierdoor hebben de mensen zich een beter beeld kunnen vormen van de nieuwe inrichting van de kerk. Vragen en opmerkingen die gesteld waren, gingen over de kleurstelling en materiaalkeuze, inrichting van zalen en aspecten als verduurzamingen.

Met deze vragen of opmerkingen worden de plannen verder uitgewerkt. Deze uitgewerkte plannen zullen we aan u presenteren na een gezamenlijke kerkdienst. Wanneer dat is, weten we nu nog niet. De datum zullen wij u later bekend maken. Let u svp op de berichten in de Nieuwsbrieven en/of  Kerkperspectief.

Het is de bedoeling om voor de zomervakantie een plan bij de gemeente Arnhem in te dienen. Nadat de gemeente Arnhem akkoord is met het plan, kan worden begonnen met de verbouwing van de kerk. Die staat vooralsnog gepland op begin 2020. De werkzaamheden zullen enkele maanden in beslag nemen, zodat wij voor de zomervakantie van 2020 verwachten de werkzaamheden af te ronden.

Indien u niet aanwezig was, vindt u hierbij de informatie zoals die gepresenteerd is tijdens de bijeenkomst van 12 mei jl. Ook zullen er enkele handouts en deze tekst in de kerken worden neergelegd.

Met hartelijke groet,

Begeleidingscommissie Voortraject Nieuwe Kerk,

Dick Appels, Otte van Zanden, Johan Blokland, Sergic Davidian en Hans Peter van Leeuwen

Wij zijn dringend op zoek naar een redacteur (m/v) voor Kerkperspectief. Bent of kent u iemand met goede taalvaardigheid, heeft u affiniteit met de PGA en ervaring met werken in teamverband? Laat het ons weten!

De redactie vergadert gemiddeld 1x per maand op de dinsdagmiddag.

Wilt u meer informatie, mail dan naar:
mw. Rita Hop, H.F.E.Hop@xmsnet.nl
of
dhr. Theo van Loenen, t.vanloenen@telfort.nl

Nieuwsbrief 05-05-2019

 

Wij zijn op zoek naar soepkokers voor dakloze mensen die naar De Duif komen vóór de nacht.

Is dit iets voor u/jou?

 

UITNODIGING Paasviering voor iedereen van 55+                     

Voor de eerste keer organiseren de Bethlehem- en de Opstandingskerk samen een Paasviering. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen op dinsdag 16 april 2019.

De Paasviering is voor IEDEREEN, dus neem gerust iemand mee.

Deze viering vindt plaats in de kerkzaal van de Opstandingskerk.

Ontvangst vanaf 15.30 met koffie en thee. Het officiële gedeelte begint om 16.00 uur met de paasliturgie “Wij volgen Jezus op de voet”. In deze liturgie houdt Ds. Elsje Pot een korte meditatie en speelt Martine Baar klarinet. Na de pauze houdt de heer Kees Kant een enthousiaste presentatie over de Jansbeek die nu weer door Arnhem stroomt. Met een gezamenlijke broodmaaltijd besluiten we deze bijeenkomst om ca. 18.30 uur.

Wilt u op deze uitnodiging ingaan, dan kunt u zich opgeven

bij Grietje Wieringa, tel. 445 45 80, e-mail W.Wieringa2@chello.nl of bij Wil Terwel, tel. 44 22 072, e-mail wildejoode@hotmail.com.

Mocht u ons willen steunen door middel van een gift, dan kan dat door storting op IBAN NL 72 INGB 0001018679 t.n.v. mevr. D. van Rheede-Wolven, Velp onder vermelding van “Paasgift”.