De dienst van 7 februari in de Nieuwe Kerk

De dienst is eerder opgenomen en nu al beschikbaar zodat deze ook op de normale tijd, zondagochtend om 10.30 uur, bekeken en beleefd kan worden.

Voorganger: ds. Monique Maan
Ouderling: Sergic Davidian
Diaken: Geke Blokland
Organist: Bert Wisgerhof
Koster: Alie de Rooij
Geluid: Matthias Romein
Beeldopname: Peter Jukkema

 

Liturgie

Link naar de video

De dienst van 31 januari in de Nieuwe Kerk

De dienst is eerder opgenomen zodat deze op de normale tijd, zondagochtend om 10.30 uur, bekeken en beleefd kan worden.
Hetzelfde geldt voor de zang van Jeanette van ’t Veld, ook die is eerder opgenomen en in de kerk afgespeeld.
Omdat de geluidapparatuur weer kraakte is de zang later ingevoegd waardoor het zachtjes meezingen door Magda helaas niet meer te horen is 😉

Voorganger: ds. Magda Hazeleger
Organist/pianist: Erik Zeillemaker
Ouderling: Theo van Loenen
Diaken: Jose Kieft
Zang: Jeanette van ‘t Veld
Lector en koster: Henk Altena
Geluid: Matthias Romein
Beeldopname: Elze Sennema

 

Liturgie

Link naar de video:   De video komt beschikbaar op zondagochtend vanaf 10.15 uur!

 

U kunt onder de video op Youtube een reactie voor Magda achterlaten als u dat leuk vindt.

(De boosdoener van het kraken is ook gevonden, een kapotte kabel… deze zal vervangen worden zodat we er hopelijk vanaf zijn.)

De dienst van 24 januari met viering HA in de Nieuwe Kerk

Al maanden is de Tafel van de Heer niet gevierd in de kerk. En toch is het avondmaal een belangrijk zichtbaar teken om onze verbondenheid met God en met elkaar te vieren. Daarom heeft de kerkenraad besloten komende zondag avondmaal te vieren, al is dat dan in heel kleine kring in de kerk.
Maar we willen u ook van harte uitnodigen die kring ruimer te maken door thuis gewoon mee te doen. Als u naar de dienst wilt kijken of luisteren, zet u gewoon vooraf een klein stukje brood neer voor uzelf en u huisgenoten, en een klein glaasje wijn, druivensap of iets dergelijks. Bij de deling van brood en wijn in de kerk kunt u vervolgens dit tot u nemen om het avondmaal mee te vieren.

De dienst is eerder opgenomen zodat deze op de normale tijd, zondagochtend om 10.30 uur, bekeken en beleefd kan worden.

Derde zondag van Epifanie -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: ds. Arjen Hiemstra
Organist/pianist: Marius de Boer
Ouderling: Theo van Loenen
Diaken: Wim Schröder
Lector: Christine Meijerink
Koster: Alie de Rooij
Geluid: Gert Jan Snippe
Beeldopname: Elze Sennema

Liturgie

Link naar de video   De video komt beschikbaar op zondagochtend vanaf 10.15 uur!

 

(Het geluid kraakt zo nu en dan en 2x hoort u kort een muziekstuk door de dienst. We hopen dan ook dat we z.s.m. een goede beeld- en geluidsinstallatie krijgen!)

Ds. Monique Maan leidt u rond in de Nieuwe Kerk in Arnhem Noord waar de verbouwing haar voltooiing nadert.

Link naar de video

De video van de dienst in de Nieuwe Kerk op 10 januari 2021

1e zondag na Epifanie en afscheid ambtsdragers

Ouderling: Nanette Borger
Voorganger Monique Maan
Diaken: José Kieft
Lector: Jarno Hilhorst
Organist / pianist: Gert-Jan Broer
Zangers: Hanneke Maassen, Louis Praamsma
Koster: Alie de Rooij
Beeld en geluid: Peter Jukkema, Hanry Slijper

 

Het welkom van de ouderling van dienst is na 6,5 minuut.

Link naar de video

Link naar de liturgie

Onder leiding van Willy Faber is het bloementeam druk geweest met de liturgische bloemschikkingen en het versieren van de Kerk tijdens Advent.
Omdat veel mensen niet bij de diensten aanwezig konden of mochten zijn wilden we u deze impressie niet onthouden.

‘Het Goede Leven. Bloeien in Gods Licht’

De basis van de schikking bestaat uit een open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. Het getal drie staat symbool voor de verbinding tussen God, de mens en de andere mens daar tegenover. De schaal, die symbool staat voor de basis van ons leven, wordt op vier pijlers geplaatst. Het getal vier verwijst naar de vier adventszondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. De komst van Jezus in onze wereld is Goed Nieuws voor iedereen.

Als u op de foto boven het artikel klikt ziet u van boven naar beneden en van rechts naar links de schikkingen van achtereenvolgens, 1e, 2e, 3e en 4e Advent, Kerst en Driekoningen met heel herkenbaar het goud, mirre en wierook.

De video van de dienst in de Nieuwe Kerk op 3 januari 2021

Voorganger: Arjen Hiemstra
Organist: Gert Winkelhorst
Zangers: Leo Butter en Hester Hasper
Ouderling en lector: Dick Appels
Diaken: Erica Bos
Koster: Alie van Rooij
Beeld: Elze Sennema

Helaas is het intro orgelspel niet opgenomen.

Link naar de video

Link naar de liturgie

 

De liturgische schikking bij Driekoningen door Willy Faber en het bloementeam.

 

 

Voor 2021 hebben we “Groene Kerk” als jaarthema gekozen.

Dit jaar wil de diaconie extra aandacht besteden aan duurzaamheid, behoud van de natuur en bewust leven. Vanuit ons geloof krijgen we als mensen de verantwoordelijkheid om goed voor de aarde te zorgen. Op dit moment vindt er een te snelle klimaatverandering plaats, waardoor mensen en dieren over de hele wereld in de problemen komen. We zullen rigoureuze maatregelen moeten nemen en anders moeten gaan leven om de opwarming van de aarde af te remmen.

Lees  verder onder Diaconie: jaarthema 2021.

De video van de Kinderkerstviering in de Nieuwe Kerk op 27 december

Ouderling: Nanette Borger
Voorgangers: Arjen Hiemstra en Monique Maan
Organist: Gert Winkelhorst
Zangers: Nanette Borger, Hester Hasper, Leo Butter
Namens de jeugdkerk: Lucia, Matthijs, Katinka, Inez (dwarsfluit), Merie (blokfluit), Nienke (viool)
Kinderen namens peuterviering en kindernevendienst: Catalina, Fayenne, Elin, Bente, Quirijn, Leonore
Beeld: Peter Jukkema
Geluid en beeld: Mattias Romein en Peter Jukkema
Koster: Gerrie van Toor

Link naar de video

Link naar de liturgie

 

De video van de Kerstdienst in de Nieuwe Kerk

Ouderling van dienst en lector: Peter van Dijk
Voorganger: Monique Maan
Diaken: Erica Bos
Organist: Erik Zeillemaker
Zanggroep: Hanneke Maassen, Leo Butter, Louis Praamsma, Hester Hasper
Koster: Alie de Rooij
Beeld en geluid: Peter Jukkema, Matthias Romein

 

Link naar de video (deze link werkt op 25 december vanaf 10.30 uur)

Link naar de liturgie