Wij zijn dringend op zoek naar een redacteur (m/v) voor Kerkperspectief. Bent of kent u iemand met goede taalvaardigheid, heeft u affiniteit met de PGA en ervaring met werken in teamverband? Laat het ons weten!

De redactie vergadert gemiddeld 1x per maand op de dinsdagmiddag.

Wilt u meer informatie, mail dan naar:
mw. Rita Hop, H.F.E.Hop@xmsnet.nl
of
dhr. Theo van Loenen, t.vanloenen@telfort.nl

Nieuwsbrief 05-05-2019

 

Wij zijn op zoek naar soepkokers voor dakloze mensen die naar De Duif komen vóór de nacht.

Is dit iets voor u/jou?

 

UITNODIGING Paasviering voor iedereen van 55+                     

Voor de eerste keer organiseren de Bethlehem- en de Opstandingskerk samen een Paasviering. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen op dinsdag 16 april 2019.

De Paasviering is voor IEDEREEN, dus neem gerust iemand mee.

Deze viering vindt plaats in de kerkzaal van de Opstandingskerk.

Ontvangst vanaf 15.30 met koffie en thee. Het officiële gedeelte begint om 16.00 uur met de paasliturgie “Wij volgen Jezus op de voet”. In deze liturgie houdt Ds. Elsje Pot een korte meditatie en speelt Martine Baar klarinet. Na de pauze houdt de heer Kees Kant een enthousiaste presentatie over de Jansbeek die nu weer door Arnhem stroomt. Met een gezamenlijke broodmaaltijd besluiten we deze bijeenkomst om ca. 18.30 uur.

Wilt u op deze uitnodiging ingaan, dan kunt u zich opgeven

bij Grietje Wieringa, tel. 445 45 80, e-mail W.Wieringa2@chello.nl of bij Wil Terwel, tel. 44 22 072, e-mail wildejoode@hotmail.com.

Mocht u ons willen steunen door middel van een gift, dan kan dat door storting op IBAN NL 72 INGB 0001018679 t.n.v. mevr. D. van Rheede-Wolven, Velp onder vermelding van “Paasgift”.

Met de interne besluitvorming bijna rond, wordt hard gewerkt aan het uitwerken van de verbouwingsplannen voor de Opstandingskerk -de ‘Nieuwe Kerk’ zoals wij hem tijdelijk noemen. Hoe zit dat nu precies?

De ‘Begeleidingscommissie Voortraject’, bestaande uit Hans Peter van Leeuwen, voorzitter, Otte van Zanden en Dick Appels, met als bijzonder lid architect en gemeentelid Johan Blokland is vooral ingesteld om samen met deze laatste:

  • Op basis van het voorlopig ontwerp te zorgen voor een plan dat binnen de financiële kaders past
  • De vergunningverlening met Rijk (monument!) en Gemeente (bestemmingsplan!) te verzorgen
  • Adviseurs voor bijvoorbeeld akoestiek en energie in te schakelen
  • Subsidiemogelijkheden te verkennen
  • Als leidraad voor sluiting van de gebouwen, verhuizing en inrichting een planning te maken
  • Een voorstel uit te werken voor opdrachtverlening aan een aannemer.
  • Het opstellen van een planning voor het bewaken van de werkzaamheden die nodig zijn om de oplevering van het vernieuwde kerkgebouw te halen.

Op dit moment (maart) gaat de aandacht vooral uit naar de financiële inkadering en, met de gemeente Arnhem, naar de toegang en parkeermogelijkheden.

De begeleidingscommissie bestaat vooralsnog tot de start van de verbouwing.

Nu de plannen concreter worden heeft de wijkkerkenraad ook een ‘Werkgroep verbouwing en inrichting’ ingesteld. Deze werkgroep is veel breder van opzet en gaat zorgen voor allerlei zaken als materiaal- en kleurgebruik, indeling en inrichting. Voor een goed resultaat is het natuurlijk nodig veel af te stemmen met de gebruikers, dus met de hele gemeente, maar ook met mogelijke huurders en externe gebruikers. In verband met de nauwe verwevenheid van eisen en wensen met het werk van de aannemer, installateurs, schilders en dergelijke, zal de werkgroep ook de contacten op de bouwplaats onderhouden.

De werkgroep zal zich daarnaast bezig houden met de verhuizing, maar ook met zaken als naamgeving (onze nieuwe kerk krijgt een nieuwe naam), fondswerving en dergelijke. Er is veel te doen, dus laten we allemaal een handje helpen. Creatievelingen, techneuten, regelaars, handen-uit-de-mouwen-stekers, communiceerders, iedereen is nodig bij dit werk!

 

Begeleidingscommissie Voortraject

In maart start een serie van 3 bijeenkomsten bibliodrama, rond verhalen die passen in de 40-dagentijd.

Bibliodrama is een vorm van speels en dramatiserend omgaan met een ( bijbel) verhaal. Het gekozen verhaal wordt gelezen, rollen worden gezocht en ieder gaat met zijn eigen rol aan de slag. Al spelend kom je andere rollen tegen.

Deze serie wordt gegeven door Marie-Louise Vroemen, bibliodrama begeleider.

Data: maandag 25 maart, 1 april, 8 april

Tijd: van 19.30 tot 21.45 uur

Plaats: de  Fliednerzaal in de Bakermat, Van Nispenstraat 139 Arnhem

Kosten voor de serie: €22,50 inclusief koffie/thee..

Opgave en informatie: marielouisevroemen@tiscali.nl