Zondag 11 april -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Monique Maan
ouderling van dienst: Nanette Borger
diaconaal medewerker: Janet Slump
lector: Jarno Hilhorst
piano: Gert-Jan Broer
zang: Leo Butter, Louis Praamsma
koster: Gerrie van Toor
geluid: Hans Peter van Leeuwen
beeld: Elze Sennema

Bij de viering van 11 april

Op deze eerste zondag na Pasen proberen we te bevatten wat er gebeurd is. En we doen dat samen met Thomas. Hij was er niet bij toen Jezus op de avond van de Paasdag aan zijn leerlingen verscheen, en hij kan hun verhalen ook niet zomaar geloven. En ik kan me daar alles bij voorstellen… Collega Elsje vertelde onlangs dat zij met een groep brieven schrijft aan personen uit de bijbel en dat de deelnemers vervolgens ook weer op elkaars brieven reageren. Dit idee neem ik graag over: de overdenking zal zijn in de vorm van een brief die ik graag aan Thomas zou willen sturen. Mocht de brief u uitdagen tot een reactie, dan ontvang ik die heel graag!

Link naar de liturgie

Link naar de video

(de video start na ca. 1 minuut)

Paaszondag -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Arjen Hiemstra
Ouderling en lector: Sergic Davidian
Diaken: Regina Greidanus
Zang: leden van de cantorij o.l.v. Jeannette van ’t Veld
Muzikale begeleiding: Erik Zeillemaker
Beeld: Arjan Kraayenbrink
Geluid: Matthias Romeijn
Koster: Alie de Rooij

En dan komt na de Goede Week de eerste zondag van Pasen. Op die morgen staan we dit jaar stil bij het opstandingsevangelie, zoals de evangelist Johannes dat beschrijft. Dan lezen we in Johannes 20 niet alleen het verhaal van hoe Maria van Magdala, Petrus en ‘de andere leerling die Jezus liefhad’ zich naar het graf begeven en zien dat het leeg is. We horen vervolgens ook van hoe Maria van Magdala uiteindelijk Jezus ontmoet terwijl ze denkt dat het de tuinman is.

Link naar de liturgie

Link naar de video

De Goede Week – Wijkgemeente Arnhem-Noord

In de Goede Week zal er dagelijks een viering zijn. Op maandag, dinsdag en woensdag is dat een korte vesper.
Van de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Paasmorgen worden wel beeldopnamen gemaakt. Deze diensten worden allemaal eerder opgenomen, zodat op de dag zelf beeld en geluid beschikbaar is voor iedereen.
Het is een behoorlijke logistieke operatie, die veel flexibiliteit vraagt van de alle medewerkers. Dank aan allen die ervoor zorgen dat ieder van ons zo toch in deze bijzondere week thuis mee kan vieren!
Wie had vorig jaar gedacht dat we ook dit jaar Pasen met zoveel beperkingen zouden moeten vieren…. We wensen u ondanks alles tóch goede dagen toe. We vieren met Pasen de opstanding van Jezus Christus. Leven wint het van de dood, licht is sterker dan duisternis, want God laat niet los wat zijn hand begon. Dat dat vertrouwen ook ons moed en kracht mag in deze tijd.

Arjen en Monique

De vespers
De vespers zijn op maandag opgenomen, in drie afzonderlijke opnames. U ziet op www.kerkomroep.nl bij de datum van 29 maart drie opnames staan, die u per dag kunt afluisteren.
Er worden van de vespers geen beeldopname gemaakt.

Witte Donderdag
In deze viering staan we stil bij de laatste maaltijd van Jezus met zijn vrienden. Johannes vertelt niet over het delen van brood en wijn, maar over wat er voorafgaand aan de maaltijd plaatsvindt: Jezus wast de voeten van leerlingen. Teken van dienstbaarheid en verbondenheid.
We vieren in deze dienst het Avondmaal. Voor de medewerkers die in de kerk aanwezig zijn, zullen vooraf stukjes brood en kleine bekertjes wijn klaargezet worden en we nodigen u van harte uit dat thuis ook te doen. Misschien bekijkt of beluistert u de viering alleen, of is dit een mooie gelegenheid om iemand uit te nodigen samen met u te kijken en te luisteren, of wie weet zitten jullie met het hele gezin. Hoe dan ook, ik hoop van harte dat we ons, al is het op afstand, verbonden mogen voelen met elkaar als gemeenschap in Gods naam.

Monique Maan

Link naar de liturgie

Link naar de video

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag

De dienst van Goede Vrijdag hebben we voorbereid met mensen van de Heilig Hart gemeenschap. Tijdens de dienst lezen we Johannes 18 en 19.
En zo mediteren we over heel het evangelie van Jezus gevangenneming, berechting, kruisiging en dood.
Het zijn niet altijd de makkelijkste verhalen. De verhalen vertellen van verraad, onrecht, haat en lijden. En Jezus laat het gebeuren.
Uiteindelijk na zijn dood zijn er enkelen, die zich om zijn lichaam bekommeren en het begraven in een rotsgraf.

Arjen Hiemstra

Link naar de liturgie

Link naar de video

 

 

 

 

 

 

 

Stille Zaterdag Paaswake

Volgens de Bijbel begint de nieuwe dag op de avond. Zie bijvoorbeeld Genesis 1: ‘Het was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag’. Zo begint het feest van Pasen dus op zaterdagavond. Daarom op deze avond een viering waarin we de overgang van donker naar licht maken, met verhalen uit de bijbel over redding door de Eeuwige, over licht dat een eind maakt aan de duisternis en het evangelie van Pasen dat ons vertelt dat Jezus als eerste van allen uit de dood is opgestaan. Jezus leeft en wij met Hem! In deze viering wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht, we gedenken onze doop en onze verbondenheid met christenen van alle tijden en plaatsen.

Monique Maan

Link naar de Liturgie

Link naar de video

Palmzondag -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Arjen Hiemstra
Ouderling: Peter van Dijk
Diaken: Geke Blokland
Lector: Christine Meijering
Muziek: Marius de Boer (piano) en Martine Baar (Klarinet)
Zang: Trio o.l.v. Pleuni van der Heide
Koster: Alie de Rooij
Geluid: Matthias Romein
Beeld: Elze Sennema

Link naar de liturgie

Link naar de video

Vijfde zondag van de Veertig Dagen -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Predikant: ds Paul Moet
Ouderling en lector: Sergic Davidian
Diaken: José Kieft
Organist: Erik Zeillemaker
Zang: leden van de cantorij o.l.v. Jeannette van ’t Veld
Koster: Gerrie van Toor
Beeld: Elze Sennema
Geluid: Hans Peter van Leeuwen

Link naar de liturgie

Link naar de video

Vierde zondag van de Veertig Dagen -Wijkgemeente Arnhem-Noord

bevestiging ambtsdragers

Predikant: Arjen Hiemstra en Monique Maan
Ouderling: Nanette Borger
Lector: Henk Altena
Diaken: Wim Schröder
Pianist: Gert-Jan Broer
Zangers: Hanneke Maassen, Hester Hasper
Koster: Henk Altena
Beeld: Elsje Pot
Geluid: Hanry Slijper

 

Link naar de liturgie

Link naar de video

 

Derde zondag van de Veertig Dagen -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Predikant: Elsje Pot
Ouderling en lector: Peter van Dijk
Diaken: Wim Schröder
Pianist en organist: Marius de Boer
Koster: Alie de Rooij
Geluid: Gerjan Snippe
Beeld: Elze Sennema

Link naar de liturgie

Link naar de video

Tweede zondag van de Veertig Dagen -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Predikant: Monique Maan
Ouderling: Theo van Loenen
Diaken: Geke Blokland
Lector: Christine Meijerink
Pianist: Marius de Boer
Violist: Janneke Ruinemans
Koster: Gerrie van Toor
Geluid: Matthias Romein
Beeldopname: Peter Jukkema

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd horen we het verhaal over de verheerlijking van Jezus op de berg. Een bijzondere gebeurtenis, die zich niet zomaar laat ‘pakken’.
Ook in deze dienst is er weer een symbolische schikking naar aanleiding van een van de werken van barmhartigheid. Dit keer is dat ‘de dorstigen drinken geven’. In de schikking zijn blauwe bloemen verwerkt – verwijzend naar water, maar het is ook de kleur dit staat voor de verbinding tussen hemel en aarde. De muziek in deze viering wordt verzorgd door Marius de Boer op piano en Janneke Ruinemans op viool.

Link naar de liturgie

Link naar de video

 

Eerste zondag van de Veertig Dagen -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Predikant: Arjen Hiemstra
Organist: Erik Zeillemaker
Ouderling: Peter van Dijk
Diaken: José Kieft
Lector: Jarno Hilhorst
Koster: Albert Wester
Geluid: Hans Peter van Leeuwen
Beeld: Elze Sennema
Met medewerking van Jeannette van ’t Veld die vooraf enkele liederen heeft ingezongen.

Zondag 21 februari is de eerste zondag in de Veertigdagentijd.
Het Bijbelverhaal dat we lezen is het verhaal van Jezus in de woestijn. Na zijn doop in de Jordaan is Jezus de woestijn ingetrokken en daar komt hij een stem tegen die hem op de proef stelt. Het verhaal lezen we dit jaar uit Marcus 1, 12-15. Daarbij lezen we het gesprek dat God voert nadat Noach met zijn familie uit de ark is gegaan. Na de zondvloed doet God de belofte dat Hij de hele aarde niet weer met water zal bedekken.
Op de liturgische tafel staat een schikking rond één van de werken van barmhartigheid: de zieken bezoeken in de vorm van een open hart. Mensen moeten elkaar niet vergeten in moeilijke tijden, je wilt er zijn voor elkaar. In de glazen van de schikking staan vergeet-mij-nietjes, tussen de glazen staan boomstammetjes. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg.
Tijdens de dienst zullen we aandacht besteden aan het thema ‘De zieken bezoeken’ in het kyriëgebed en bij het collectedoel van de diaconie.

Link naar de liturgie

Link naar de video

 

Een viering van de Heilig Hartgemeenschap en de Protestantse Wijkgemeente Arnhem-Noord

 

Voorgangers: Ria Hermans, Arjen Hiemstra, Monique Maan
Organist: Gert Winkelhorst
Beeld en geluid: Peter Jukkema, Gerjan Snippe
Koster: Alie de Rooij

Op woensdag 17 februari begint de veertigdagentijd.
We willen dit begin markeren met een Aswoensdagviering.
De viering is op maandag 15 februari opgenomen.

 

Link naar de liturgie

Link naar de video