Bethlehemkerk

Tweede dinsdag van de maand
17.30 uur en vanaf 17.00 uur inloop
Kosten: € 7,-
Aanmelding uiterlijk op de zaterdag daaraan voorafgaand bij: Gerrie: gvtoor@planet.nl
Tel. 026-3610587
Vegetarisch mogelijk/evt. dieet vermelden.

Opstandingskerk

Laatste vrijdag van de maand (niet in december)
Kosten: € 6,-
17.45 uur en vanaf 17.15 uur inloop
Aanmelding uiterlijk op de dinsdag daaraan voorafgaand bij: Henk: h.altena19@kpnplanet.nl tel. 06-53678327 of Bep tel. 026-3611560.
Graag ook nieuwe koks/helpers! Help mee met het gezellige kookteam: 1x per maand van 15.00-20.00 uur.

Diaconessenkerk

Derde donderdag van de maand.
Kosten: € 8,-
Tijd: 18.00 uur inloop vanaf 17.30 uur
Aanmelding tot uiterlijk de woensdag ervoor om 12.00 uur.
Opgave bij Monica, groep I, tel. 026-4457065
Lineke  groep II tel. 026-3610376
Tonnie reserve beheer gastenlijst voor groep I en II tel. 06 11177085

Tweede vrijdag in de maand door Kerk en Buurt
Kosten?
Vanaf 17.30 uur
Contact: Lidy tel. 06-46765996 en Cathy 06-25428594
cathy@baartdelafaille.nl