Let’s Talk

Opstandingskerk,Towerhouse
Elke twee weken komt deze groep samen met 10-12 deelnemers. We hebben boeiende avonden over onderwerpen die met het leven van alledag te maken hebben, maar OOK in de Bijbel voorkomen. En…de deelnemers komen voor een deel van buiten de kerk, omdat ze interesse hebben in meer verdieping in hun leven. Meestal wordt de avond door een of twee deelnemers voorbereid in samenspraak met Annet. Soms is er een andere activiteit, zoals een wandeling of een gezamenlijke maaltijd.
Elke twee weken op woensdagavond
Tijd: 19.30-21.30 uur
Contact: Hanry Slijper hanry.slijper@pgarnhem.nl tel 06-14102874

Gespreksgroep Driegasthuizen – Inspiratie op leeftijd

Zaal in de Driegasthuizen, Rosendaalseweg 485, 6824 KK Arnhem
Elke 2e dinsdag van de maand
14.00-ca. 15.30 uur
Contactpersoon: Greet van Beem, m.vanbeemhijmans@upcmail.nl tel. 026-2133098

Lectio Divina-groep

Eens per 6 of 7 weken komt een groep mensen samen die met elkaar een Bijbeltekst lezen, er stil bij zijn en te proberen er ook mee te bidden. Er worden heel verschillende ervaringen uitgewisseld rond geloven en ook rond moeite met geloven en wat je juist graag zou willen. Het zijn inspirerende bijeenkomsten, waar je inbrengt wat belangrijk voor jou is.
Begeleiding:
Locatie: bij een van de deelnemers thuis
Data worden in onderling overleg afgesproken
19.30-21.30 uur
Contactpersoon: Els ten Have, ehave@msn.com

Activiteiten van de d3rde verdieping

Heel divers aanbod vindt je hier.