Onzeker weten, stuntelen met geloof.

, , ,

De sprekers van deze avond zijn drie jonge, ‘wilde’ theologen, die in 2022 gezamenlijk een boek hebben uitgebracht. Hun gedachtegoed spreekt veel jonge mensen in de Randstad aan. Tijd om ook in Arnhem kennis te maken met deze jonge christelijke denkers.

Rikko Voorberg, Gerko Tempelman en Bram Kalkman houden in hun boek een pleidooi voor een christendom dat recht doet aan de weerbarstigheid en rafelrandjes van het bestaan, zonder de garantie dat de dingen goed gaan komen. Want zijn het nou juist niet die dichtgetimmerde zekerheden waaruit veel ellende is ontstaan? Maar als we de zekerheden weghalen, wat gebeurt er dan? Leven met onzekerheid kan heel bevrijdend werken, maar het kan ook een nieuw dogma worden.

Op deze avond in de maand van de filosofie gaan we met deze sprekers op zoek naar zekerheid en onzekerheid, weten en niet weten, geloof en ongeloof.

  • Rikko Voorberg: Theoloog en oprichter van de PopUpKerk. Rikko verrijkt onzeker weten met activisme, kunst en rituelen.
  • Gerko Tempelman: Filosoof en dominee bij Stroom. Gerko brengt onzeke weten dichtbij door het te verbinden met maatschappelijke vraagstukken.
  • Bram Kalkman: Religiewetenschapper en antropoloog. Bram weet de soms ingewikkelde filosofische gedachtegangen uit onzeker weten helder en begrijpelijk te presenteren

Soort programma: Interactieve lezing
Na afloop van de interactieve lezing is er ruimte om onder het genot van een borrel met elkaar in gesprek te gaan.

Datum, plaats en locatie
Vrijdag 21 april, 19.30 -21.30/22.00
de Nieuwe Kerk
Rosendaalseweg 505, Arnhem.

De bijeenkomst is vrij toegankelijk, een bijdrage wordt op prijs gesteld.

aanmelden via qr code.

Interessante link recensie van het boek: https://www.nieuwwij.nl/opinie/recensie-van-onzeker-weten/