Zaterdag 24 september – Wandeling met Frisse Lucht

Elke zaterdagmorgen is er een stiltewandeling gezamenlijk georganiseerd door het Stadsklooster, Hemelsbreed, de Koepelkerk en de Protestantse Gemeente. Het is een moment om even niet te moeten en tot jezelf te komen aan de randen van de stad.

Elke zaterdagmorgen begint de wandeling om 10:00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Het startpunt wordt steeds bekendgemaakt op de facebookpagina van ‘Frisse Lucht Arnhem”. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden.

Op zaterdag 24 september (en niet op de 17e zoals ik vorige week foutief meldde in de zondagsbrief) begint de wandeling tegenover Schaapdijk 5, 6825 LS Arnhem.

Aan het einde van de vredesweek staan we stil bij de plekken waar de Tweede Wereldoorlog voor de stad Arnhem begon en eindigde.

De wandeling wordt deze zaterdag geleid door Arjen Hiemstra.

 

Dinsdag 27 september – Kennismaken met meditatie

Als er zich voldoende mensen aanmelden begint de groep kennismaking met meditatie komende dinsdagavond om 20:00 uur in de Nieuwe Kerk. Al vele eeuwen oefenen christenen en niet-christenen zich in vormen van meditatie. Ze zijn stil, denken na over een tekst, zwijgen of spreken daarover. Zo proberen zij vat op de werkelijkheid te krijgen. Zichzelf te blijven onder alle omstandigheden of zichzelf terug te vinden, al is de wereld druk en onoverzichtelijk.

In deze serie zullen we verschillende vormen van meditatie samen oefenen. De kennismaking met vormen van meditatie wordt verzorgd door Arjen Hiemstra, predikant en geestelijk begeleider.

U kunt zich bij hem aanmelden. arjen.hiemstra@pgarnhem.nl   | 06 40 18 09 10

 

Maandag 10 oktober in plaats van 3 oktober – Gespreksgroep levensthema’s

In plaats van 3 oktober begint de gespreksgroep levensthema’s op 10 oktober om 14:00 uur aan een nieuw seizoen. Aan de hand van liederen, (bijbel)teksten en verhalen rond een bepaald thema gaan we met elkaar in gesprek.

Elke bijeenkomst is er een thema wat we met elkaar verkennen. Herken je daarin iets van hoe jij tegen het thema aankijkt?

En is dat denken van jou in de loop van je leven ook veranderd?

De leiding wordt verzorgd door Arjen Hiemstra bij wie je je kunt opgeven (arjen.hiemstra@pgarnhem.nl  | 06 40 18 09 10)

De gespreksgroep komt steeds samen op de eerste maandag van de maand, behalve deze eerste keer omdat de gespreksleider dan verhinderd is.

Arjen Hiemstra