Voorlopig geen nieuwe huurders

De activiteiten in onze wijkgemeente, ook de verhuur, worden voor het overgrote deel gedragen door vrijwilligers. Helaas is in Arnhem-Noord al een tijd niemand gevonden die de taak van verhuurcoördinator op zich wil of kan nemen. Bij gebrek aan een vaste verhuurcoördinator, zijn we als wijkgemeente helaas genoodzaakt geen overeenkomsten met nieuwe huurders aan te gaan. Totdat een nieuwe verhuurcoördinator zich heeft gemeld en is ingewerkt, kunnen we u, als potentieel geïnteresseerde huurder niet van dienst zijn. Bent u vaste huurder (met een contract) of huurt u(w organisatie) regelmatig bij ons, dan verandert er niets. Dit besluit heeft geen consequenties voor reeds gemaakte en bestaande afspraken.

Mocht deze situatie veranderen, dan wordt dit via deze website bekend gemaakt. Vragen? Mail naar: verhuur.nieuwekerk@pgarnhem.nl

Hartelijk dank voor uw begrip, de Wijkraad van Kerkrentmeesters van Arnhem-Noord