Van Hemelvaart naar Pinksteren

Nadat we in de diensten van de Veertigdagentijd hebben stilgestaan bij thema’s als afscheid, nemen, loslaten en verlaten – waarbij we zowel aandacht hebben besteed aan het afscheid van voormalige wijkgemeenten als aan het afscheid van de coronatijd – willen we in de tien
dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren de aandacht richten op ‘samen’ en ‘verbinding’.

We bieden daarom voor elke dag tussen Hemelvaart en Pinksteren een activiteit aan en daarnaast teksten om te lezen en andere dingen om thuis te doen. Alles met als doel om in verbinding met elkaar te komen.

Tien dagen dus van samen bouwen aan de wijkgemeente Noord!
We hebben voor deze periode gekozen omdat het de tijd is waarin Jezus van de aarde is weggegaan en zijn vrienden wachten op de Geest die Hij beloofd heeft. In verwachting van de Geest zoeken ze elkaar op – en zo zoeken wij elkaar op.

Klik hier voor het complete programma.