naar Pasen

In de Goede Week, op weg naar Pasen, is er elke dag een viering in de Nieuwe Kerk.

Na de vespers van maandag, dinsdag en woensdag en de dienst met het Avondmaal op Witte Donderdag zijn er nog 3 vieringen.

Goede Vrijdag (19.30): in een viering waaraan de cantorij meewerkt, lezen we enkele hoofdstukken van het Johannesevangelie, afgewisseld met zang, muziek en stilte. We horen over de gevangenneming, de veroordeling, het lijden en het sterven van Jezus. In de gebeden verbinden we Zijn lijden met het lijden van mensen in deze tijd. Tijdens de viering wordt de Paaskaars die vanaf vorig jaar Pasen elke dienst gebrand heeft, gedoofd.

Op de avond van de Stille Zaterdag (21.30) maken we de overgang naar Pasen. We horen teksten uit Genesis en uit de Profeten, uitlopend op het evangelie van Pasen. De nieuwe Paaskaars wordt de kerk binnengebracht en we geven het licht aan elkaar. En we gedenken onze doop – want Jezus leeft en wij met Hem!

Pasen (10.00): op de morgen van de eerste Paasdag komen we als gemeente samen om het feest van de opgestane Heer te vieren! Naast woorden uit de Bijbel, zang en muziek, zijn we ook getuige van de doop van Sara, dochter van Marieke en Jelmer Hulstijn, zusje van Daniël en Julia. Een feestelijke dienst dus, waarin de trouw van de Eeuwige centraal staat. Naast orgelmuziek klinkt in deze dienst ook trompetmuziek!