Lege jampotjes: bedankt!

Na de oproep in de zondagsbrief vorige week om lege jampotjes af te geven kwamen de potjes massaal binnen. We hebben er nu al genoeg. Heel hartelijk dank aan alle gevers.

Willy Faber en Hanneke Maassen

Zoals wellicht wel bekend is zijn Willy Faber en ik betrokken bij het ontwerpen en ontwikkelen van de symbolische bloemschikkingen rond veertigdagentijd en advent voor de landelijke kerk. Deze week kwam de vraag van de PKN of wij ons willen buigen over een symbolische schikking voor startzondag 2022. Deze schikking wordt eind maart gefotografeerd en deze foto wordt geplaatst in de brochures met liturgische handreikingen voor startzondag 2022 en in het ouderlingenblad ‘Protestant’.

Nu hebben wij een schikking bedacht waarvoor wij 75 tot 100 lege schone jampotjes of groentenconservenpotten nodig hebben. Verschillende maten en verschillende modellen zijn geen probleem. Alleen, hoe komen wij met z’n tweeën aan zoveel lege glazen potten?

Onze vraag aan u is: wilt u mee helpen verzamelen? Liesbeth (de koster) heeft al een doos geplaatst bij de kist voor de voedselbank om de potten in te verzamelen. Potjes meebrengen kan tot en met zondag 20 maart.  Potjes mogen ook bij Willy Faber thuis afgegeven worden. Alvast hartelijk dank!

Willy Faber en Hanneke Maassen