Corona en Kerkdiensten

De gunstige ontwikkelingen rondom het corona virus hebben landelijk geleid tot het (bijna helemaal) afschaffen van de beperkende maatregelen. Ook als wijkgemeente zijn we verheugd dat we u weer welkom kunnen heten in onze kerkdienst zonder vooraf aanmelden. We hoeven niet meer op 1,5 meter te zitten, dragen geen mondkapjes meer en na de dienst drinken we samen koffie en thee. Het collecteren blijft nog wel bij de uitgang van de kerk en het handen schudden (met de predikant en ouderling) doen we nog even niet.

Omdat corona niet weg is uit onze maatschappij, geven we ook ruimte aan mensen die toch nog graag wat meer afstand willen houden. Bij binnenkomst links achterin de kerk is daarvoor een plek ingeruimd: hier kunt u op meer afstand van elkaar zitten. Als u links achterin plaats neemt om die reden, kunt u gelijk na de dienst de kerk verlaten. U komt dan niet in het gedrang door beweging van medekerkgangers naar het koffie en thee uitgiftepunt.

Laten we elkaar respecteren en elkaar de ruimte geven om samen de viering bij te kunnen wonen.

Dank voor uw begrip!

De kerkrentmeesters van Noord.