In de afgelopen maanden zijn we op zoek gegaan naar een klein orgel om de muziek meer binnen de vierruimte van de Nieuwe kerk te kunnen brengen. Dit past in de oorspronkelijke plannen die waren gemaakt voor de verbouwing van de Opstandingskerk tot Nieuwe Kerk. In Greven bij Münster was een parochie die een mooi kistorgel ter overname aanbood.

Enkele weken geleden hebben twee leden van onze commissie het orgel bekeken en beluisterd. Het bleek te voldoen aan de wensen van onze commissie en daarom is geadviseerd aan de kerkenraad het te kopen, die daarmee akkoord is gegaan.

Het kistorgel is vrijdag 29 januari opgehaald door enkele mensen uit onze gemeente. Dit weekend zal worden gecontroleerd of het niet te veel ontstemd is geraakt door transport e.d.. Is de stemming nog goed, dan kunt u er dus komende zondag al van genieten tijdens de kerkdienst.

Veel luisterplezier gewenst!

Groeten van de orgelcommissie – Bert Wisgerhof, Arjen Hiemstra, Bert Terwel, Erik Zeillemaker, Johan Blokland en Hester Hasper