Aan de slag voor de Duif

Aan de slag voor de Duif

Net als eerdere jaren heeft De Duif – nachtopvang voor daklozen – in de afgelopen tijd een beroep gedaan op de PKN in Arnhem-Noord. Het verzoek aan de diaconie was: gedurende vijf maanden 10 tot 15 liter soep per week leveren, zodat aan de gasten van de Duif bij binnenkomst een warme kop soep kan worden geserveerd. In de voormalige Diaconessenkerk had men hier al ervaring mee.
Nu de wijkgemeente van de Nieuwe Kerk nog in ontwikkeling was en er ook nog communicatie-belemmerende coronabeperkingen golden, was het spannend of we met vereende krachten aan het verzoek konden voldoen. De coördinatie van e.e.a. kwam bovendien in nieuwe diaconale handen en ook bij de Duif trad een nieuwe coördinator aan, te weten Edmund Boering. Maar het lukte om tijdig een aantal mensen bereid te vinden om mee te doen met dit project en elke deelnemer heeft op eigen wijze een of meer emmertjes met soep gevuld. De erkentelijkheid daarvoor bleek groot en men zal graag opnieuw van onze diensten gebruik maken. Inmiddels is het stokje doorgegeven en heeft een ander kerkgenootschap de soepvoorziening ter hand genomen.

Regina Greidanus/Nelke van Dijk (coördinatie)