Kinderen in de kerk

Voor alle kinderen tot 12 jaar is er een kinderkerkprogramma! Op een aantal zondagochtenden en een paar zondagmiddagen is er kinderkerk. De naam kinderkerk is ‘een beetje’ nieuw, eerder noemden we dit de ‘peutervieringen’. Het zijn laagdrempelige vieringen in de kerkelijke gemeente of als kindergroep waarbij de Bijbelse verhalen, het zingen en bidden, spelen en knutselen op het programma staan. Dominee Monique Maan of Dominee Arjen Hiemstra hebben een centrale rol in de viering. De data staan op de flyer welke gedownload kan worden.

Vragen? mail jeugdouderling.noord@pgarnhem.nl