Video van de dienst voor 13 juni

, , ,

Zondag 13 juni – Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Monique Maan

Ouderling van dienst en lector: Hanneke Maassen

Diaken: Wim Schröder

Organist: Daan de Vries

Zangers: Hester Hasper, Hanneke Maassen
Koster: Alie de Rooij

Beeld: Peter Jukkema

Geluid: Hanry Slijper

U weet wellicht dat het oecumenisch leesrooster ieder jaar één evangelie centraal stelt. Zo is er het A-Jaar, waarin we uit Matteus lezen, het B-jaar waarin Markus aan de beurt is, en het C-jaar met Lucas. Het Johannesevangelie heeft geen ‘eigen’ jaar. Die keuze is ooit gemaakt omdat het Johannesevangelie aan de orde komt op vaste (zon)dagen door het jaar heen. Zo leest de kerk bijvoorbeeld op Kerstmorgen de eerste verzen van Johannes 1, in januari volgt altijd Joh 2, de bruiloft te Kana, op Witte Donderdag Johannes 13, de voetwassing, op Paasmorgen Johannes 20 en op zondag Trinitatis altijd Johannes 3, over Nicodemus. De gedachte was dat Johannes zo al voldoende aan bod komt en dus geen eigen jaar hoeft te hebben. Omdat er echter op deze manier hele stukken van het Johannesevangelie nooit aan bod komen, is besloten om in het komende jaar (juni 2021 – mei 2022) het Johanesevangelie als ‘alternatief spoor’ aan te reiken. Dat betekent dat u in het komende jaar met regelmaat lezingen uit het Johannesevangelie zult horen.

Om te beginnen Johannes 4: 5-30. Een kort gedeelte van deze lezing stond ook centraal bij de sluiting van de Bethlehemkerk, vorig jaar september, omdat de tekst over het water dat eeuwig leven geeft daar aan de muur hing. In deze dienst lezen we het hele verhaal over Jezus en de vrouw bij de bron, en zoomen we in op wat er gebeurt: wat begint als een moeizaam gesprek loopt uit op een werkelijke ontmoeting.

Link naar de liturgie

Link naar de video