Video van de dienst voor 6 juni

, , , ,

Zondag 6 juni – Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Arjen Hiemstra

Orgel/Piano: Marius de Boer

Zangers: Leo Butter en Louis Praamsma

Ouderling: Nannette Borger

Diaken: José Kieft

Lector: Cees Vink

Koster: Albert Wester, Hanry Slijper en Marion Schaar

Geluid: Hans Peter van Leeuwen

Beeld: Elze Sennema

Deze dienst staan we stil bij lezingen uit Rechters 12, 1-6 en Marcus 3, 20-35. In Rechters 12 gaat het over het meningsverschil tussen Jefta en de Efraïmieten die hem niet willen steunen. In Marcus 3 is roeren zich Jezus verwanten en Schriftgeleerden die uit Jeruzalem zijn gekomen. Beide denken dat Jezus – gezien de daden die hij doet en woorden die hij spreekt – zijn verstand heeft verloren. Maar Jezus gaat niet op hen in.

Link naar de liturgie

Link naar de video