Video van de dienst voor 30 mei

, , ,

Zondag 30 mei -Trinitatis- Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: ds. Alle Jonkman, Zevenaar

Ouderling en lector: Sergic Davidian

Diaken: Geke Blokland

Zang: Hester Hasper en Louis Praamsma

Organist: Gert Jan Broer

Beeld: Elze Sennema

Geluid: Matthias Romein

Koster: Alie de Rooij

Deze zondag Trinitatis is ds. Alle Jonkman, predikant van de Protestantse Gemeente te Zevenaar, de voorganger. In de dienst staat hij stil bij de lezing van Exodus 33 18,19a, 33:21b- 34:10, het verhaal van de verschijning van God aan Mozes als hij voor de tweede keer de stenen platen met daarop de Tien Geboden ontvangt.

Link naar de liturgie

Link naar de video