Kerkgangers welkom met ingang van zaterdag 5 juni:

, , , ,

Op haar vergadering van 18 mei jl heeft de wijkkerkenraad besloten weer een beperkte groep gemeenteleden uit te nodigen bij de kerkdiensten. We sluiten hiermee aan bij de versoepelingen in de samenleving. Gelukkig neemt het aantal besmettingen af en het aantal gevaccineerden toe, zodat het ook verantwoord is dit te gaan doen.

Belangrijk om te weten: de diensten zijn voorlopig nog op zaterdagmorgen 10.30 uur!
Dit is omdat we nog geen beeldinstallatie in de kerk hebben. De dienst worden daarom door vrijwilligers gefilmd en vervolgens zo bewerkt dat de opname op zondagmorgen door iedereen bekeken kan worden via internet. Om dit op tijd klaar te hebben, is het nodig op zaterdag de dienst op te nemen.
Mocht u zich dus aanmelden om een dienst bij te wonen, dan bent u dus welkom op zaterdagmorgen 10.30 uur in de Nieuwe Kerk. Zodra de beeldinstallatie klaar is, en iedereen thuis rechtstreeks kan meekijken, zullen de kerkdiensten weer gewoon op zondagmorgen zijn.

Er geldt uiteraard bij de diensten nog steeds een aantal spelregels:

  • Aanmelding vooraf is noodzakelijk. In het protocol dat bij deze Zondagsbrief is gevoegd, kunt u lezen hoe u zich kunt aanmelden via mail of telefoon.
  • Het aantal bezoekers is voorlopig 30. Dit is exclusief de medewerkers.
  • Bij binnenkomst wordt gevraagd naar uw gezondheid.
  • Mondkapje is verplicht bij verplaatsingen in de kerk.
  • We houden anderhalve meter afstand van elkaar.
  • Er is geen gemeentezang. In elke dienst zingen maximaal vier zangers.

Voor alle details en andere regels verwijzen we u naar het protocol.