Video van de dienst voor 16 mei in de Nieuwe Kerk

, , ,

Zondag 16 mei -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Arjen Hiemstra en Monique Maan

Organist: Erik Zeillemaker

Zangers: Hester Hasper en Louis Praamsma

Ouderling: Peter van Dijk

Diaken: José Kieft

Koster: Alie de Rooij

Geluid: Hans Peter van Leeuwen

Beeld: Peter Jukkema

Het is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Jezus is naar zijn Vader gegaan, maar de Geest is nog niet gekomen. De dienst krijgt vorm tussen deze twee elementen. In de eerste lezing uit Exodus 19, 1-11 wordt vertelt van de Heer die tot Mozes spreekt op de berg Sinaï. Je zou er een vooruitblik op Pinksteren in kunnen zien. De tweede lezing is uit Johannes 17, 14-26. Hierin lezen we een stuk van het gebed dat Jezus tot zijn Vader richt aan het einde van de maaltijd voordat hij gevangen wordt genomen. Je zou het een gebed om de Geest kunnen noemen, voor de tijd waarop Jezus niet meer op aarde is.

Tijdens de dienst stellen we de leden van de Pastorale Raad en een Kerkrentmeester die geen ouderling is voor aan de gemeente. Het gaat om Conny Bloemendaal, Lineke Brinkman, Marijke Gerritsen, Nynke Oosthoek-Vlieger en Albert Wester. Tevens zullen zij een gelofte van geheimhouding afleggen.

Link naar de liturgie

Link naar de video